Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 320 1926, вересня 15. – Заява С. Поради комітету Бердянського педтехнікуму

До комітету Бердянського Педтехнікума

студента ІІІ курсу Нероновицького Педтехнікума

Семена Семеновича Поради

Заява

Прохаю зарахувати мене до складу студентів ІІІ курса Бердянського педагогічного технікума.

Справку від Нероновицького Педтехнікума від 9 вересня б/р за ч. 592 при цьому прикладаю.

15/ІХ

С. Порада

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 1290. – Арк. 1. Оригінал.