Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 313 1934. – Попередні вимоги сум Бердянського педагогічного технікуму на 1935 рік

Попередні вимоги

в сумах на обмеблювання учбових приміщень, обладнання кабінетів і лабораторій, поповнення книгозбірні, капітальний ремонт учбових приміщень і студгуртожитків, господарчі потреби та допоміжне господарство по Бердянському Педтехнікуму

на 1935 рік

Витрати на устаткування та обладнання Педтехнікуму:

Назва кабінетів, лабораторій та аудиторій Варт. потрібн. обладн. Варт. наявн. обладн. Варт. майна, що буде придбано до кінця року Вартісь потрібного дообладнання
Сума З них для 1935 р.
Військовий 5000 5000 2500
Фізичний 16905 904 2000 14000 7000
Хемічний 5688 502 5185 2500
Математичний 1870 1870 1870
Природничий 5500 543 4957 2800
Тон. мистецтва 5850 5850 3000
Фізкультури 3900 3900 2200
Педагогічний 4683 4683 2320
Ліпки та малювання 1200 692 508 508
[…] [330]ек 1000 1000 500
Географічна 1030 1030 1030
Майстерні 8000 140 7860 4200
Книгозбірня 18800 4000 14800 10800
Устаткув. аудит. 14400 3062 11338 9000
Разом 103996 9846 81759 49698

Педтехнікум до організації на його базі Педінституту мав обладнання кабінетів і лабораторій задовільно, але зараз у зв’язку з передачей частиною обладнання Інституту воно буде значно послаблено і виконувати задовільно завдання, що покладаються на кабінети учбовим процесом, вони не зможуть. Для матеріального задоволення учбових потреб 350 студентів Технікуму кабінети мусять бути поповнені обладнанням на суму, що вищеподана, цебто 49698 крб.

Поточні учбові операційні видатки:

Назва витрат Потрібна сума на 1935 р.
Хемікалії та реактиви 6.600
Лаборат. посуд 2.600
Препарати 1.200
Придбання підручн. 6.000
Учбов. літерат. 2.500
Метод. література 2.000
Оправа книжок 1.200
Переведення практики 2.000
Воєнізацію 3.000
Наукові командировки 3.000
Учбові екскурсії 2.000
Вербовка вступників 1.500
Інші видатки 1.000
Разом 37.800

Педтехнікум в цьому учбовому році користується кабінетами, лабораторіями, книгозбірнею і т. інш. спільно з Педінститутом.

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 340. – Арк. 10. Копія.

Примітки

330. У тексті кілька літер не прочитані.