Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 314 1934. – Відношення Бердянського педагогічного технікуму фінсектору Народного комісаріату освіти

Київ, НКО

(Фінсектор) [331]

Бердянський педтехнікум вже неодноразово звертався до УПВ НКО в справі розподілу майна поміж Педтехнікумом і Педінститутом. До цього часу ця справа не розв’язана. Наближається кінець 1934 року. Потрібно буде давати фінансовий звіт, а невідомо, якими матеріальними ресурсами ми володіємо.

Наша думка в цій справі така: Педінститут відкрито в серпні 1932 року. В постанові про відкриття інституту сказано: «… максимально використавши в 1932/33 учб. році базу технікуму, як-то: кабінети, лабораторії, викладачів тощо». Більше ніяких постанов нам не відомо.

Бюджет Педтехнікуму й після відкриття інституту, був окремий. Таким чином, Педтехнікум і Педінститут були абсолютно окремими господарчо-адміністративними одиницями. Справді ж було так, що кошти витрачалися як з бюджету Технікуму, так і з бюджету Інституту, а інвентаризувалося все придбане по Інституту, себто було перекачування коштів Технікуму на Інститут.

Зараз, до річного звіту, потрібно зробити так: взяти з бухгалтерських відомостей суму, яку витрачено із бюджету Технікуму за час з серпня 1932 р. до 1-го січня 1935 року на придбання учбово-господарчого обладнання, бібліотеку тощо, й цю суму записати за Технікумом. Потім по інвентарному списку виділити на цю суму майна та заінвентаризувати його за Педтехнікумом.

Із майна, що було у Педтехнікумі до серпня 1932 р., виділити для Педтехнікуму все потрібне для його роботи, а Педінституту все потрібне йому.

Дуже Вас прохаємо дати в цій справі точні вказівки Педтехнікуму і Педінституту якнайшвидше, бо у нас тут точаться суперечки.

Як один із прикладів суперечки наведемо В/ таке: за 9-ть м-ців цього 1934 р., коли розпорядчиком кредитів по Технікуму був директор Педінституту та була спільна бухгалтерія, витрачено на придбання меблі 10832 карб., на військкабінет – 7100 карб., а передаючи нам баланс, вони ставлять, що в нас всього майна на суму біля 10.000 карб., цебто на ту суму, яку вони поставили з «потолка», подаючи фінансовий звіт за 1933 р.

Директор Технікуму /Авраменко/

Бухгалтер [Підпис]

Згідно: Секретар [Підпис]

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 340. – Арк. 33. Копія.

Примітки

331. Помітка у верхньому лівому куті документу: 21/ХІІ 34, № 194.