Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 309 1934, квітня 20. – Звіт про фізкультроботу Бердянського педінституту, педтехнікуму та робітфаку

Відчит

про фізкультроботу по Бердянському Педінституту, Технікуму та Робітфаку з початку учбового року по 20/IV 34 р.

План фізкультурної академроботи складається згідно з програмою НКО для Інститутів та Технікумів, затверджується на кафедрі та циклових бригадах, після чого (на початку кожного семестру) доводиться до кожного курсу і студента.

За учбовим планом відведено на перших курсах Інституту 40 год. за рік, на других курсах 24 год. по Робітфаку по 48 год. на кожен курс, по Технікуму на перших курсах по 60 і на других і третіх курсах по 40 год.

Засвоєння практичного та теоретичного матеріалів по Інституту на 100 %, по Технікуму на 96 %, по Робітфаку на 98 %.

Програма фізкультури по всьому Педкомбінату виконана на 100 %, за винятком практичного навчання – лиж, тому що по кліматичним умовам проводити навчання з лиж було неможливо.

З кількості студентів по Педкомбінату, які охоплені практичним фізкультурним навчанням, 481 чол. здачею норм охоплені на 100 %, причому повністю склали норми 33 чол., до першого травня складуть норми ще 102 чол. (тормозом є складання норм з плавання, але як тільки почнеться водний сезон, з певністю складуть норми не менше як 70 – 75 % всіх втягнених по складанню норм першого комплексу.

Педкомбінат вімкнувся в Перший Всеукраїнський Конкурс-огляд фізкультурної роботи в Технікумах, Вузах та Робітфаках. Було складено штаб конкурсу на чолі з секретарем комсомольського колективу, причому студенти взяли на себе слідуючі забов’язання:

Боротись за 100 % встигаємість зі всіх дисциплін.

Втягнути всіх студентів на 100 % в складання норм на значок ГПО.

Скласти норми повністю на […] [325] по I-му комплексу значка «ГПО».

100 % втягнення на складання норм по II комплексу всіх склавших норми по I-му комплексу.

Брати найактивнішу участь в гром.-політичних кампаніях та наступній посівкампанії.

Включитись в Ворошиловську оборону естафету й налагодити роботу яч. «ОСО».

100 % участь в ранковій зарядці.

Проводити не менш як дві фізкульт. хвилинки в день в часи планових лекцій.

100 % виконання сан. мінімуму як в самому Інституті, так по гуртожитках.

Влаштувати в підшефному селі гурток фізкультури, забезпечивши його фізкульт-літературой та керівництвом.

Влаштувати не менш як два вечори фізкультури, присвячені конкурсу.

Обслуговувати самодіяльні вечірки фізкульт. частиною.

Вступити всім студентам в фізкульт. колектив і брати участь не менш як в двох секціях.

Посилити і збільшити інструкторську групу до 25-ти чол.

З початку конкурсу пророблена слідуюча робота:

I. Оргробота

1. Змінено бюро ФК через добір та переобрання недостатньо працездатних членів бюро ФК з кращих активістів-значківців.

2. Під ФК залу відведена найбільша аудиторія, але бракує роздягалки, що перешкоджує роботі. Розчищен і приведен в належний вигляд спортмайданчик при Інституті, але по свойому розмірі, 47 на 18 мтр., він не цілком задовольняє, тому частину роботи переносимо в міськсквер і стадіон. Зала устаткована майже всім необхідним реманентом, а саме: 1 швецька стінка, бум, турнік американський, кільця, канат для лазання і для перетягання, драбина, еспадрони з приладдям, дерев’яні гвинтівки, гранати, діски, кулі для кидання, м’ячі для кидання, мелболи, гантелів різної ваги 53 шт., штанга, різний дрібний реманент, як м’ячи, волейбольні сітки, стойки для плигань й комплект одягу на дві футбольні команди. //

Педінститут передав фізкульт. колективу один парусник і два човни, крім цього асигновані гроші на купівлю одного човна і велосипеда.

II. Секційна робота

Регулярно працюють слідуючі секції: 1. Гімнастична секція – 392 чол. 2. Легкоатлетична – 401 чол. 3. Стрілецька секція – 168. 4. Фехтовальна секція – 31 чол. 5. Секція гри – 162 чол. Інструкторська група – 24 чол. Група […] [326] по курсах – 22 чол. Шахи і шахмати – 72 чол. Секція […] [327] обслуговування – 24 чол.

Організовується водна і секція масової гри. Втягування було більш-менш самопливно, зараз у зв’язку з тим, що між курсами і окремими студентами складено соцзмагання (угоди), кожен студент бере активну уасть не менш як у 3-х секціях; зарядка провадиться регулярно і нормально щодня, відвідування – 92 %; крім того, регулярно провадяться не менш як дві фізкультхвилинки. Переведенню цієї роботи надзвичайно сприяють як трикутники курсів, так і фізкульторганізатори і прикріплені фізкультурники – керівники груп.

III. Агіт-масова робота

Було випущено чотири фізкульт. газети і три бюлетені про перебіг конкурсу, крім цього, питання ФК освітлюються в загально-інститутській газеті, а також і курсових та по відділам. Крім того, перебіг ФК роботи освітлюються через світову газету. Провадились змагання з гімнастики. Відбувся турнир шахів та шахматів. Відбулись змагання по волейболу.

По посівкампанії було надіслано 12 чол. кращих комсомольців та фізкультурників. Всі фізкультурники комбінату працювали в вихідний день в Вінрадгоспі по відкриттю виноградників, причому норма виробу дорівнювалась 150. Брали активну участь у зльоті значківців та по реалізації займа 2-го випуска 2-ої п’ятирічки.

IV. Ворошиловська естафета

Всі студенти-фізкультурники комбінату ліквідували свою ПВО неписьменність через спеціальні курси. Стрілецьким гуртком охоплено 168 студентів. Здали норми на тирового стрілка 218 чол., на Ворошиловського стрілка 13 чол. Реалізовано позики 8-ї лотереї ОСО на 100 %, реалізовано між фізкультурниками та лекторами 334 противогаза. Організовано два суботники в фонд оборони країни на заводі та порту. Передано 803 крб.

Надзвичайно перешкоджає успішному переведенню стрілецької роботи майже повна відсутність патронів.

V. Лікарсько-антропометричний контроль

Як повідомлювали, не тільки лікарсько-антропометричного кабінету, але і лікаря немає, чому використовуєм міську поліклініку (робітничу), що не дає ніякої ефективності по вірному уявленню про стан здоров’я студента. Вважаєм за необхідне ще раз прохати про відпуск коштів на лікарсько-антропометричний кабінет та лікаря, що, безумовно, з’являється виключно необхідним.

VІ. Облік

1. Учбовий облік. Кожна лекція записується в курсовий та лекторський журнал.

2. По секціям. Розглядається план роботи секції на секціях, затверджується на бюро ФК і кафедри. Кожна секція веде свій обліковий журнал, після чого щодекади всі відомості вводяться в загальний журнал фізкульт. колектива.

Директор /Кольчицький/

Партколектив /Асламов/

Бюро ЛКСМ

Профком

Бюро ФК

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 338. – Арк. 2 – 2 зв. Копія.

Примітки

325. У тексті цифра не прочитана.

326. У тексті одне слово не прочитане.

327. У тексті одне слово не прочитане.