Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 322 1926, листопада 8. – Студентська картка керуючого Бердянським педтехнікумом С. Поради

Особиста справа

ч.

Час вступу 6 вересня 1926 р.

Видано картку 8 листопаду 1926 р.

Студенська картка ч 18

Пред’явщик цього, Порада Семен Семенович, рахується студентом ІІІ курсу

Бердянського Педагогічного Технікуму.

Студент Порада народився 17 квітня в 1907 році.

Дійсне по 15 лютого 1927 року.

Підпис студента С. Порада

Керуючий Бердянським Педтехнікумом С. Порада

Зав. учбовою частиною [Підпис]

Секретар [Підпис]

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 1290. – Арк. 4. Оригінал.