Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 307 1934. – Відомості про рух стипендіального фонду Бердянського педагогічного технікуму

УССР

Наркомосвіта

Відомості

про рух стипендіального фонда по Бердянському

Педтехнікуму без відриву від виробництва за II квартал 1934 р.

Кількість студентів на кінець кварталу І курс ІІ курс ІІІ курс IV курс Разом
Кількість стипендій
а) нижче норм ставки 12 12
б) нормальна ставка
в) вище норм. ставки
Разом 12 12
Сума до виплати за квартал 390 390

Пересічний розмір стипендіі по Педтехнікуму 37 крб. за місць, […] [321] крб. пояснюється тим, що Т-му було затверджено 165 стипендій, а видавалося 200 з 1.IV 34 р., за рахунок чого і було зменшено розмір стипендії, чим ми в значній мірі запобігли плинності, видаючи стипендію студентам, які перебували у важкому матеріальному стані.

Виконання

виробничого плану Бердянського Педтехнікуму за ІІ квартал 1934 р.

Показники З відривом від виробництва Без відриву від виробництва
План Викон. План Викон.
Годин педроботи 4752 4796 480 480
12960 12960 1752 1752
Кільк груп 9 9 2 2
Адм. тех. персонал
а) кільк. робітників 19 20
Середня ставка в м-ць 115 110
Серед. контин. учнів 215 33
Середнє число держстипендіатів 118 206 4 4
Середн. стипендія в м-ць 48 37 40 32

Дебітори та підзвітні особи

За § 26 ст. 5 переказано 26.VI 34 р. 3.000 крб. Жилснабу за господарче устаткування, якого ще не одержано. Остання сума 136.47 коп. лічиться за Вукопкнигою та студентами, яких кредитовано на літературу.

Підзвітні суми лічаться: 374 крб. 78 коп. лічиться за комірником, який на цю суму закупив зошитів для реалізації серед студентів. Ця сума буде покрита протягом липня місяця по реалізації зошитів серед курсантів.

Останні дрібні суми лічаться за зав. кабінетами, що до 1.VIІ не витратили кошти. //

Децзаготівлі

Педтехнікумом одержано в IV кварталі 1933 р. 5000 крб. на децзаготовки. Ця сума витрачена на закупівлю продуктів для студ’їдальні. Протягом IV кварталу відновлено 1500 крб., яка сума сплачена студентам з спецкоштів, що надходили на рахунок допоміжного господарства Педінституту від реалізації продукції сільського та рибного господарства.

Ця сума, що видана як стипендія, зазначена по витратах спецкоштів інститута в н/звіті за 1933 р.

Протягом I півріччя 1934 р. Педтехнікум повинен був повернути останні 3500 крб., але завдяки тому, що студ’їдальня Педінститута, в якій харчувались студенти Т-му, своїх оборотних коштів не мала і існує з 1 січня 1934 р., а тому доводилося допомогати спецкоштами, яких весь час не вистачало для повернення Т-му 3500 крб. Протягом липня – серпня м-ців, коли студ’їдальня не буде вимагати кредитування на закупівлю продуктів, ця сума буде відновлена видачею стипендії студентам в сумі 3500 крб. за рахунок спецкоштів.

Звітність

Фінзвіт за ІІ квартал 1934 р. подано з запізненням, замість 8-го – […] [322]-го числа липня м-ця завдяки тому, що бухгалтерія Т-му об’єднана з бухгалтерією Педінституту і скласти фінзвіт на 2-х установах до 8-го липня не можливо було завдяки обмеженому штату.

В звітній відомості про рух спецкоштів за І квартал 1934 р. було зазначено, що витрачено протягом кварталу 1440 крб. 26 коп., а протягом ІІ кварталу ці витрати поновлено в звіті за ІІ квартал витрат не […] [323]

Директор Т-му /Ротшке/

Бухгалтер /Нельга/

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 334. – Арк. 58 – 59. Копія.

Примітки

321. У тексті цифра не прочитана.

322. У тексті цифра не прочитана.

323. У тексті одне слово не прочитане.