Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

№ 311 1934. – Витяг з планів складання кошторису Бердянського педагогічного технікуму на 1935 рік

[…] [328] В зв’язку з відокремленням Педтехнікуму частина приладь як хемічного, так і фізичного кабінетів передаєься йому Інститутом, але не в достатній кількості. Нам необхідно буде поповнити кабінети різними приладдями, доведеться придбати хемікалії, реактиви, лабораторний посуд.

Вважаємо також потрібним організувати дві наукові командировки Москва – Ленінград.

Стабільних підручників в Технікумі бракує, отже, їх необхідно придбати, а тому просимо затвердити 6.000 крб.

Підручники більше 3-х років не переплітались і нові, які надсилаються, в більшості теж без перепльотів, а тому просимо відпустити на це 1200 крб.

ІІІ. Капітальний ремонт

Педтехнікум відокремився з І.ІХ 1934 р. від Педінституту. В 1935 році він мусить вийти в окреме приміщення. Для капітального ремонту цього приміщення нам потрібно буде 50.000 крб. Для капітального ремонту студгуртожитків потрібно буде 15.000 крб.

В 1935 р. Педтехнікум мусить організувати свою студ’їдальню, бо їдальня Педінституту обслуговувати Інститут і Технікум не зможе. На ремонт студ’їдальні прохаємо 12.000 крб.

IV. Адм. операційні витрати

Назва витрат Випрошується на 35 р.
Опалювачі: 2 чол. × на 6 м-ців × 60 крб. 1440 крб.
Нарахування м.к. та премфонд 3 % 43
Нарахування соцстрах 10,75 % 154
Канцвитрати 2500
Поштові, телеграфні 1200
Витрати на телефон 300
Освітлення 2500
Вода і каналізація 2000
Опалення 8560
Вивіз сміття тощо 1500
Оренда приміщень 5000
Дрібний поточний ремонт 1200
Ремонт реч. госп. обладнання 1200
Службові подорожі 3000
Спецодяг 1500
Дрібні госп. видатки 800
Підйомні 1500
Разом 34397

На зарплату опалювачам просимо з такого розрахунку: 2-х опалювачів на 6 м-ців по 60 крб. кожному з навантаженням по 12 грубок на кожного.

Канцвитрати. В зв’язку з тим, що Технікум відокремлюється, необхідно завести окрему канцелярію та устаткування, а тому просим асигнувати 2.500 крб.

Витрати на телефон. Просимо 300 крб., маючи на увазі встановити новий телефон та оплатити вартість його користування.

Освітлення. В новому учбовому приміщенні необхідно буде провести електроосвітлення, а це потребує 2500 крб.

Інші витатки, що показані вище, складені теж виходячи з того, що Технікум відокремлюється від Педінституту.

V. Обладнання гуртожитків

Відокремлення Технікуму від Педінституту і поширення контингенту набору в 1935 р. до 350 чол. (всіх студентів Технікуму) вимагає збільшення площі в гуртожитках і іх устаткування. //

Назва речей Норма на чол. Фак-тично є Потрібно на 1935 р.
Кільк. шт. Варт. шт. Сума
Простині 2 117 569 10 5690
Матраци 1 177 194 14 2716
Ліжка 1 190 160 40 6400
Наволоки 2 153 536 4 2144
Ковдри 1 118 230 40 9200
Тумбочки ½ 40 115 25 2875
Столи 1×6 12 38 35 1330
Стільці 1 40 250 8 2000
Вішалки 1×6 7 48 8 384
Годинники 1 годин. на інтернат. 5 4 10 40
Разом 32979

VІ. Обладнання студ’їдальні

В 1935 році Педтехнікум мусить організувати власну студ’їдальню.Потрібно буде придбати: посуд, скатерті, клеєнки, столи, табуретки і таке інш.; на це потрібно 7011 крб.

VІІ. Допоміжне господарство

До цього часу Технікум, працюючи в одном приміщенні з Інститутом, має спільне з ним господарство. В 1935 році потрібно буде організувати власне господарство, що складатиметься з 3-х галузей: 1. польової, 2. тваринницької і 3. рибної.

Для організації польової галузі на 30 га потрібно 65406 крб. Кошти ці мусять бути витрачені на придбання живого і мертвого реманенту, посівматеріалу, фуражу, ремонту зерносховищ, конюшні, зарплату обслуговуючому персоналу (про все це буде грунтовно в бюджеті на 1935 рік).

Організація тваринницької галузі вимагає затрати в сумі […] [329]450 крб. на придбання коров, поросят, овець, побудови приміщення для них і т. інш.

Організація рибної галузі вимагає витрат в сумі 13700 крб. на придбання волокуші, драчок, сіток, баркасу, човнів, ремонт приміщення, робоча сила.

Разом для організації допоміжного г-ва потрібно 103566 крб.

Т. в. о. Директора Т-му /Соболь/

Ст. бухгалтер /Головатський/

Згідно: Секретар [Підпис]

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 340. – Арк. 7 – 8. Копія.

Примітки

328. Попередній аркуш документу до справи не увійшов.

329. У тексті цифра не прочитана.