Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

1861 р.

Ігор Лиман

1861, февраля 16. — Высочайше утвержденное Положение об училищах в Новороссийском казачьем войске. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХVI. — Отд.I. — № 36628. — С. 108 – 110.

Обумовлюється, що на посаду законовчителя училища в Акермані призначається духовна особа; коротко викладається зміст курсу Закону Божого; передбачається, що в початкових училищах читання Закону Божого покладається на місцевих парафіяльних священиків.

1861, февраля 16. — Высочайше утвержденный штат войсковаго и первоначальных училищ в Новороссийском казачьем войске. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХVI. — Отд.II. Штаты и табели. — К № 36628. — С. 22 – 23.

Визначається розмір платні законовчителям військового та початкових училищ; у програмі предметів військового училища розписується, які частини Закону Божого повинні читатись у 1, 2 та 3 класах.

1861, февраля 19 (*). — Высочайше утвержденное Общее Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХVI. — Отд.I. — № 36657. — С. 141 – 169.

(*) Распубликовано при указе Правительствующаго Сената, 2 Марта 1861 г.

Обумовлюється, що при формуванні волостей за основу має братись поділ на парафії, а центр волості, як правило, повинен знаходитись у поселенні, яке має парафіяльну церкву; передбачається, що селянські громади мають право запроваджувати збирання грошей для підтримання церков.

1861, февраля 21. — Именной, объявленный Начальникам губерний в циркуляре Министерства Внутренних Дел. — О порядке разсылки Высочайшаго манифеста и прочих законоположений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХVI. — Отд.I. — № 36685. — С. 406 – 408.

Зазначається, що текст маніфесту має бути розісланий у губернії для читання в церквах; наказується вжити заходів для координації дій світської та духовної влади в питанні оприлюднення маніфесту.

1861, марта 18. — Именной, объявленный Сенату Святейшим Синодом. — О возведении Херсонской обители Св. Владимира, близ Севастополя, на степень первокласснаго монастыря, по окладу Западных епархий. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХVI. — Отд.I. — № 36750. — C. 469.

За ухвалою Синоду змінюється статус обителі Св. Володимира.

1861, марта 18. — Именной, объявленный Сенату Управляющим Министерством Юстиции. — О разрешении определять иностранцев Православнаго исповедания в должности учителей приходских училищ. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХVI. — Отд.I. — № 36753. — C. 469 – 470.

З приводу клопотання до Міністра народної освіти начальника Київського навчального округу скасовується запроваджена указом від 9 вересня 1849 р. заборона призначати іноземців парафіяльними вчителями.

1861, марта 31. — Высочайше утвержденныя временныя Правила о найме рабочих. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХVI. — Отд.I. — № 36793. — C. 524 – 531.

Передбачається, що в разі загрози життю важкохворого робітника підрядник зобов’язаний на власний кошт запрошувати священика найближчої церкви для сповіді та причастя. Зазначається, що витрати на відспівування та поховання померлих робітників також покладається на підрядника.

1861, апреля 14. — Высочайше утвержденное положение Главнаго Комитета об устройстве сельскаго состояния, распубликованное 22 Мая. — О прекращении назначения крестьян в служительския должности при архиерейских домах и монастырях, об устройстве быта сих крестьян и отпуске означенным духовным учреждениям особых сумм в замен назначения служителей. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХVI. — Отд.I. — № 36867. — C. 627 – 628.

За поданням Міністра державного майна запроваджується механізм поступової ліквідації категорії служителів архієрейських будинків і монастирів.

1861, апреля 24. — Именной, объявленный в приказе Военнаго Министра. — О преподавании Закона Божия нижним воинским чинам Православнаго вероисповедания. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХVI. — Отд.I. — № 36916. — C. 678.

На полкових священиків покладається обов’язок безоплатно викладати Закон Божий нижнім чинам; обумовлюється, що для частин військ, розташованих окремо від полкових штатів, Закон Божий має викладатись парафіяльними священиками на визначених місцевим керівництвом умовах.

1861, мая 25. — Именной, объявленный Сенату Святейшим Синодом 26 Июня. — Об открытии мощей Святителя Тихона в городе Задонске, Воронежской епархии. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХVI. — Отд.I. — № 37047. — C. 788 – 791.

Повідомляється, що Синоду наказано оприлюднити через своє відомство інформацію про знайдення мощів Св. Тихона.

1861, июня 5. — Высочайше утвержденное мнение Государственнаго Совета. — О дозволении нижним воинским чинам, уволенным в отпуск, вступать в законный брак, не испрашивая особаго на то от начальств их разрешения. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХVI. — Отд.I. — № 37084. — C. 817 – 818.

За поданням обер–прокурора Синоду нижнім чинам, які перебувають у відпустках, дозволяється одружуватись без отримання згоди керівництва; обумовлюється, що при цьому священики, які здійснюють вінчання, повинні робити відповідні відмітки у відпускних білетах.

1861, июня 18. — Высочайше утвержденный Воинский Устав о строевой пехотной службе. — Часть I. — Школа Рекрутская. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХVI. — Отд.I. — № 37117. — C. 877 – 911.

Передбачається, що в рекрутській піхотній школі рекрути мають бути навчені 10 заповідям і молитвам “Отче наш” і “Вірую”.

1861, июня 18. — Высочайше утвержденный Воинский Устав о строевой кавалерийской службе. — Часть I. — Школа Рекрутская. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХVI. — Отд.I. — № 37118. — C. 911 – 971.

Обумовлюється, що в рекрутській кавалерійській школі рекрути мають бути навчені 10 заповідям і молитвам “Отче наш” і “Вірую”.

1861, августа 9. — Синодский. — О венчании крестьян и дворовых людей, вышедших из крепостной зависимости. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХVI. — Отд.II. — № 37345. — C. 234 – 235.

За відношенням Управляючого Міністерством внутрішніх справ наказується при вінчанні селян та дворових людей, які вийшли з кріпосної залежності, не вимагати надання дозволу колишніх власників цих осіб.

1861, октября 26. — Высочайше утвержденное положение Военнаго Совета. — Об увеличении оклада жалованья учителю приходскаго училища Азовскаго казачьяго войска, и прибавке суммы на ремонтное содержание сего училища. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХVI. — Отд.II. — № 37544. — C. 389.

За клопотанням Новоросійського та Бессарабського генерал–губернатора дозволяється за рахунок військової суми Азовського козачого війська збільшити жалування вчителю та витрати на ремонт парафіяльного училища війська.

1861, октября 30. — Высочайше утвержденное мнение Государственнаго Совета. — О порядке избрания Городскаго Головы в городе Евпатории (Таврической губернии). — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХVI. — Отд.II. — № 37569. — C. 402 – 403.

За поданням Управляючого Міністерством внутрішніх справ на Євпаторію поширюються запроваджені 22 грудня 1858 р. правила обрання міського голови в Сімферополі, Феодосії та Перекопі, згідно з якими голова має обиратись на одне трьохріччя з християн, а на інше — з татар чи караїмів.

1861, ноября 14. — Высочайше утвержденный Устав Одесскаго Коммерческаго Училища. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХVI. — Отд.II. — № 37631. — C. 465 – 469.

Обумовлюється, що в училищі має викладатись Закон Божий по сповіданням вихованців.

1861, декабря 4. — Высочайше утвержденное мнение Государственнаго Совета, распубликованное 22 Января 1862 года. — О порядке приготовления иноверцев нехристиан к принятию Православной веры и совершения над сими лицами таинства Святаго крещения, а также о правах и преимуществах принявших Православную или другую Христианскую веру. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХVI. — Отд.II. — № 37709. — C. 591 – 592.

За поданням Головноуправляючого другим відділенням власної Його Імператорської Величності канцелярії регулюються питання, пов’язані з переходом із інших вір до православ’я.

1861, грудня 9. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 87. — Арк. 10.

За рапортом Леоніда, єпископа Катеринославського і Таганрозького, задовольняється прохання про постриг послушника Г. Чачка у ченці Самарського Пустинно–Миколаївського монастиря.

1861, грудня 16. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 87. — Арк. 8.

Леоніду, єпископу Катеринославському і Таганрозькому, передається надіслана до Синоду скарга священика Павлоградського повіту М. Ювченкова на рішення єпархіального керівництва; наказується подати Синоду відомості у цій справі.

1861, грудня 18. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 87. — Арк. 9 – 9 зв.

Повідомляється, що імператор затвердив проект кам’яної церкви Ікони Томської Божої Матері у м. Новомосковськ Катеринославської губернії.

1861, декабря 21. — Именной, объявленный в приказе Военнаго Министра. — О том, кому из офицеров и нижних чинов, на церковных парадах, иметь на головных уборах чешую застегнутою, и кому подстегнутою под козырьком. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХVI. — Отд.II. — № 37770. — C. 631.

Вносяться зміни в розпис форми військових, які беруть участь у церковних парадах.

1861, грудня 30. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 87. — Арк. 3.

Повідомляється про відкриття підписки на користь зведення церков у селищах слов’янських переселенців у Таврійській єпархії.

1861, декабря 30. — Именной, объявленный в приказе Его Императорскаго Высочества Генерал–Адмирала. — О порядке постановления приговоров по военно–судным делам о лицах морскаго ведомства, изобличенных в покушении на самоубийство. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХVI. — Отд.II. — № 37822. — C. 671.

За доповіддю генерал–аудитора наказується християн, які вчинили спробу самогубства, передавати суду духовної влади для призначення церковного каяття.

1861, грудня 31. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 87. — Арк. 15 – 16 зв.

Згідно з волею імператора, висловленою з приводу подання про нагородження харківських священиків медалями у пам’ять війни 1853 – 1856 рр., не задовольняється прохання Леоніда, єпископа Катеринославського і Таганрозького, про нагородження деяких підлеглих йому духовних осіб.