Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

1854 р.

Ігор Лиман

1854, января 2. — Именной, объявленный в приказе Главноуправляющаго Путями Сообщения и Публичными Зданиями. — О поручении надзора за построением церквей лицам, имеющим аттестаты о познаниях в строительном искусстве. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXIX. — Отд.I. — № 27831. — С. 5.

Підтверджується необхідність доручати нагляд за зведенням церков фахівцям, за виключенням випадків, коли немає можливості доручити архітектору нагляд за будівництвом дерев’яних церков; оговорюється, що кожна така будівля має зводитись за затвердженими планами.

1854, февраля 9. — Именной, объявленный Департаменту Военных поселений Военным Министром. — О Духовенстве и церковном причте округов военнаго поселения кавалерии. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXIX. — Отд.I. — № 27917. — С. 177 – 178.

З приводу подання інспектора резервної кавалерії регламентуються способи утримання священно– та церковнослужителів округів військового поселення кавалерії.

1854, февраля 9. — Высочайше утвержденный штат Духовенству и церковному причту округов военнаго поселения кавалерии, составленный по числу церквей в сих округах. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXIX. — Отд.II. Штаты и табели. — К № 27917. — С. 31 – 33.

Розписується жалування священно– та церковнослужителів округів Новоросійського військового поселення.

1854, марта 24. — Именной, объявленный по ценсурному ведомству Управляющим Министерством Народнаго Просвещения. — О том, чтобы светская ценсура входила в сношение с ценсурою Духовною, в случае сомнения, не подлежит ли книга разсмотрению той ценсуры. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXIX. — Отд.I. — № 28080. — С. 301 – 302.

Наказується зробити по цензурному відомству розпорядження, аби світська цензура повідомляла в разі виникнення сумнівів цензуру духовну про книги, які згідно з чинним законодавством не підлягають розгляду останньої.

1854, марта 25. — Высочайше утвержденное положение Военнаго Совета. — О производстве содержания причту Николаевскаго собора в г. Очакове. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXIX. — Отд.I. — № 28088. — С. 310.

За поданням Комісаріатського департаменту відновлюється виплата утримання священно– та церковнослужителів очаківського Миколаївського собору з коштів Комісаріату.

1854, мая 20. — Именной, объявленный в циркуляре Инспекторскаго Департамента Военнаго Министерства. — О порядке обращения в военную службу лиц духовнаго ведомства. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXIX. — Отд.I. — № 28265. — С. 514.

Регламентуються порядок направлення на військову службу дітей священно– та церковнослужителів, виключених із духовного відомства через зайвість.

1854, мая 26. — Именной, объявленный Канцелярии Капитула Орденов в отношении Канцелярии Обер–Прокурора Святейшаго Синода. — О предоставлении епархиальным начальствам права непосредственно входить в Капитул Орденов с представлениями об удостоении знаками отличия безпорочной службы чиновников, служащих в их ведении. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХ. — Отд.ІI. Дополнение к Т.ХХІХ. — № 28296 а. — С. 6.

За відношенням канцелярії Капітулу російських імператорських і царських орденів на виконання рішення про скорочення справочинства єпархіальному керівництву дозволено зноситись з Капітулом безпосередньо.

1854, червня 23. — Синодський. — ДАДО. — Ф. 106. — Оп. 1. — Спр. 297. — Арк. 58.

Підтверджуються правила складання заповітів, спрямовані на упередження оскарження таких документів, якими гроші та майно заповідаються церквам, монастирям або духовним особам.

1854, июля 4. — Именной, объявленный Коммисариатскому Департаменту Военнаго Министерства Военным Министром. — О назначении сторожей к крепостным церквам. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.XXIX. — Отд.I. — № 28390. — С. 678 – 679.

Наказується призначити сторожів до церков фортець, де, на думку обер–священика армії та флотів, ці обов’язки не можуть виконувати причетники або найняті за кошти церковної суми відставні нижні чини.

1854, июля 5. — Высочайше утвержденное мнение Государственнаго Совета, распубликованное 28 Июля. — О правах в военной службе детей Священников и Диаконов Православнаго и Армяно–Грегорианскаго исповедания и детей Пасторов. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXIX. — Отд.I. — № 28394. — С. 680 – 681.

За висновком Військової ради визначаються умови вступу на військову службу й отримання офіцерського чину дітьми священнослужителів.

1854, липня 30. — Синодський. — ДАМО. — Ф. 410. — Оп. 1. — Спр. 248. — Арк. 3.

Секретним указом передбачається відкрити при Херсонській семінарії місіонерське відділення для боротьби з розколом.

1854, августа 7. — Именной, объявленный в циркуляре Инспекторскаго Департамента Морскаго Министерства. — О выдаче денежнаго награждения обратившимся в Православную веру нижним чинам морскаго ведомства из Евреев. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXIX. — Отд.I. — № 28463. — С. 729.

На морське відомство поширюється дія іменного указу від 4 червня 1847 р., згідно з яким запроваджено одноразову виплату хрещеним євреям нижніх чинів у розмірі 7 крб. 15 коп. сріблом.

1854, августа 9. — Высочайше утвержденное положение Сибирскаго Комитета. — О том, чтобы людей, исключенных за пороки из духовнаго ведомства, ссылать в Якутскую область. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХIV. — Отд.III. Дополнение к Т.ХХIХ. — № 28470 а. — С. 1.

За запискою Міністра внутрішніх справ як експеримент запроваджується заслання виключених з духовного відомства до Якутської області.

1854, ноября 26. — Именной, объявленный Главнокомандующему военными сухопутными и морскими силами, в Крыму находящимися, Военным Министром. — О определении трехротнаго состава Балаклавскому Греческаму пехотному баталиону. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXIX. — Отд.II. — № 28767. — С. 51.

Наказується тимчасово визначити для Балаклавського грецького піхотного батальйону замість чотирьохротного трьохротний склад із збереженням посади священика.

1854, листопада 27. — Іменний. — ДАХО. — Ф. 137. — Оп. 13. — Спр. 8. — Арк. 11 зв. – 12.

Секретним указом передбачається ретельна перевірка приналежності до православ’я чи єдиновірства осіб, які оголошують купецькі капітали.

1854, грудня 21. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 82. — Арк. 25.

Секретним указом передбачаються заходи для упередження консисторіями і благочинними зловживань з боку причтів при видачі виписок з метричних і сповідних книг.