Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

1859 р.

Ігор Лиман

1859, февраля 28. — Именной, объявленный в приказе Военнаго Министра. — О воспрещении наряда постоянных часовых к цервам Православнаго и других вероисповеданий. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.XXXIV. — Отд.I. — № 34196. — С. 144.

За доповіддю Військового міністра забороняється, за деякими винятками, призначення постійних вартових до домових, тюремних, парафіяльних церков, до церков військового відомства, які мають свої парафії.

1859, марта 10. — Высочайше утвержденное положение Комитета Министров, объявленное Начальникам губерний в циркуляре Министра Внутренних Дел. — Об освобождении от надзора полиции раскольников, обратившихся к Св. Церкви. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.XXXIV. — Отд.I. — № 34228. — С. 194.

Губернським керівництвам дозволяється знімати нагляд поліції за тими засудженими за розкольницьку діяльність, які приєднуються до православ’я.

1859, марта 27. — Высочайше утвержденный Устав Общества для вспоможения беднейшим Православным церквам и монастырям в России. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХIV. — Отд.I. — № 34290. — С. 230 – 232.

Наводиться статут товариства, створеного з метою збирання пожертв на користь церков і монастирів, які відчувають брак коштів.

1859, апреля 17. — Высочайше утвержденные штаты Гимназий, Виленскаго Дворянскаго Института и уездных училищ Министерства Народнаго Просвещения. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХIV. — Отд.II. Штаты и табели. — К № 34386. — С. 169 – 191.

Штатами гімназій у Херсоні, Катеринославі, Сімферополі, Одесі передбачається посада законовчителя із жалуванням 400 крб. сріблом; штатами повітових училищ Херсонської, Таврійської та Катеринославської губерній передбачається посада законовчителя з жалуванням 200 крб. сріблом.

1859, апреля 18. — Именной, данный Святейшему Синоду. — О праздновании дней рождения и тезоименитства Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Николая Михайловича. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХIV. — Отд.I. — № 34387. — С. 370.

Визнаються терміни святкування днів народження та тезоіменитства Великого князя.

1859, мая 4. — Высочайше утвержденное Положение о Велико–Анадольском учебном степном лесничестве. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХIV. — Отд.I. — № 34458. — С. 412 – 421.

Обумовлюється, що в школі Велико–Анадольського навчального лісництва Олександрівського повіту Катеринославської губернії має викладатись Закон Божий, для чого, до влаштування церкви, запрошується священик найближчої парафії. Зазначається, що ці ж правила поширюються на Бердянське навчальне лісництво Бердянського повіту Таврійської губернії.

1859, мая 4. — Высочайше утвержденный штат Велико–Анадольскаго учебнаго степнаго лесничества. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХIV. — Отд.II. Штаты и табели. — К № 34458. — С. 197 – 198.

Обумовлюється, що викладач Закону Божого запрошується з найближчої парафії й має отримувати жалування в розмірі 100 крб.

1859, мая 19. — Синодский, по Высочайшему повелению. — Об определении в духовно–учебныя заведения особых Почетных Блюстителей по хозяйственной части. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХIV. — Отд.I. — № 34511. — С. 460 – 461.

За ухвалою Синоду запроваджується посада Почесних доглядачів з господарської частини духовних академій, семінарій та повітових духовних училищ; визначається порядок призначення та коло повноважень осіб, що займають цю посаду.

1859, мая 25. — Именной, объявленный в приказе Военнаго Министра 11 Июня 1859 года. — О предоставлении Главному Священнику Армии и Флотов разрешать отпуск денег из церковных сумм церквей, состоящих при военных госпиталях. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХIV. — Отд.I. — № 34530. — С. 492.

За положенням Військової ради головному священику армії та флотів дозволяється відпускати з церковних сум шпитальних церков гроші на ті ж потреби, на які було дозволено відпускати кошти з церковного капіталу округів військового поселення кавалерії.

1859, июня 12. — Высочайше утвержденныя росписание числа лекций и программы наук по училищам военнаго ведомства. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХIV. — Отд.II. Штаты и табели. — К № 34604. — С. 254 – 290.

У розписі числа лекцій позначаються години для вивчення Закону Божого; наводиться програма цього предмету.

1859, июня 22. — Высочайше утвержденное мнение Государственнаго Совета. — Об уравнении доходов и расходов города Одессы и о пособии сему городу от казны. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХIV. — Отд.I. — № 34656. — С. 602 – 605.

Припиняється відпуск коштів на підготовку півчих до собору, а також на допомогу священно– та церковнослужителям.

1859, июня 29. — Высочайше утвержденное мнение Государственнаго Совета, распубликованное 24 Июля. — О замене заключения в Сибири женщин в монастырь на всю жизнь ссылкою в отдаленные округи Восточной Сибири, и о порядке содержания преступниц, осуждаемых на кратковременное заключение в монастырь. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХIV. — Отд.I. — №.34690. — С. 661 – 662.

За поданням Міністра внутрішніх справ передбачається, що засуджені до нетривалого утримання в монастирі жінки під час перебування в тюрмі та відправлення по етапу мають триматись окремо від інших засуджених.

1859, июня 29. — Высочайше утвержденное мнение Государственнаго Совета, распубликованное 5 Августа 1860 года. — О правах монашествующих распоряжать своими имуществами. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХIV. — Отд.I. — № 34693. — С. 664 – 665.

Ченцям дозволяється вносити до кредитних установ гроші з дотриманням заборони заповідати ці кошти, які мають по смерті власника відходити в монастирську казну. Архієреї та інші керівники з чорного духовенства отримують право заповідати ченцям ікони, панагії, наперсні хрести та книги духовного, морального та наукового змісту.

1859, июля 10. — Именной, объявленный Сенату Военным Министром. — О приеме в училища военнаго ведомства детей лиц духовнаго звания. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХIV. — Отд.I. — № 34729. — С. 690 – 691.

З приводу отриманих Управлінням училищ військового відомства та керівниками училищ прохань дозволяється прийом дітей осіб духовного відомства до військових навчальних закладів на тих самих умовах, які встановлені для дітей дворян, обер–офіцерів і канцелярських служителів.

1859, июля 31. — Высочайше утвержденное Положение о наградах по службе. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХIV. — Отд.I. — № 34781. — С. 745 – 756.

Обумовлюється, що з питання нагородження полкових священиків слід входити не безпосередньо до духовного начальства, а через військове керівництво, додаючи відгуки місцевих головних священиків.

1859, серпня 7. — Синодський. — ДАДО. — Ф. 106. — Оп. 1. — Спр. 299. — Арк. 59 – 59 зв.

Духовним особам наказується всіляко сприяти заходам по боротьбі з пияцтвом, які проводяться представниками світського відомства.

1859, августа 10. — Высочайше утвержденный всеподданнейший доклад Управляющаго Морским Министерством. — Об окладах жалованья Священникам, состоящим при морских госпитальных церквах. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХIV. — Отд.I. — № 34803. — С. 781 – 782.

На священиків миколаївської та севастопольської шпитальних церков поширюються правила нарахування жалування, передбачені положенням, затвердженим імператором 31 жовтня 1858 р., про оклади жалування священикам шпиталів 3, 4 та 5 класів.

1859, августа 10. — Высочайше утвержденный всеподданнейший доклад Управляющаго Морским Министерством. — Об окладах содержания Священно и церковно–служителям Севастопольскаго Адмиралтейскаго Собора. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХIV. — Отд.I. — № 34804. — С. 782 – 783.

За клопотанням головного священика армії та флотів збільшується утримання протоієрея, священиків, дияконів, причетників і проскурниці севастопольського Адміралтейського собору.

1859, августа 28. — Именной, объявленный Сенату Управляющим Морским Министерством. — О производстве работ по возведению в Херсонесе Храма Св. Владимира и по построению Инвалиднаго дома в Севастополе. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХIV. — Отд.I. — № 34833. — С. 817 – 818.

За доповіддю Управляючого Морським міністерством приймається рішення розділити суму, яка зібрана для зведення храму Св. Володимира в Херсонесі, на дві частини з тим, щоб одну з них використати на заплановане будівництво в Херсонесі, а другу — на зведення інвалідного будинку з домовою церквою в Севастополі.

1859, жовтня. — Синодський. — ДАОО. — Ф. 37. — Оп. 1. — Спр. 1397. — Арк. 122.

За доповіддю Димитрія, єпископа Херсонського і Таврійського, завершена будівництвом церква Казанської Божої Матері села Анатоліївка Одеського повіту вноситься до числа штатних церков єпархії з призначенням жалування її священно– та церковнослужителям.

1859, ноября 2. — Высочайше утвержденное положение Главнаго управления училищ, объявленное Сенату Министром Юстиции. — О порядке учреждения звания Почетнаго Блюстителя при приходских и начальных училищах ведомства Министерства Народнаго Просвещения. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХIV. — Отд.II. — № 35076. — С. 227.

Право запровадження звання Почесного доглядача при парафіяльних і початкових училищах передається Міністру народної освіти, який має узгодити це питання з Міністром внутрішніх справ; визначаються законодавчі акти, які можуть визначати статус доглядачів.

1859, ноября 16. — Высочайше утвержденный всеподданнейший доклад Святейшаго Синода, объявленный Сенату Святейшим Синодом 7 Декабря. — О образовании новой Таврической епархии. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХIV. — Отд.II. — № 35117. — С. 251 – 252.

Зазначається, що за клопотанням православних мешканців Кримського півострова зі складу Херсонської єпархії виділяється єпархія Таврійська другого класу з влаштуванням архієрейської кафедри в Сімферополі.

1859, ноября 16. — Высочайше утвержденный штат учреждаемаго Таврическаго епархиальнаго управления. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХIV. — Отд.II. Штаты и табели. — К № 35117. — С. 474 – 475.

Наводиться штат Таврійського єпархіального управління із зазначенням річного жалування.

1859, ноября 23. — Высочайше утвержденное мнение Государственнаго Совета. — О предоставлении права на денежное пособие Евреям, принявшим Христианскую веру какого бы то ни было исповедания. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХIV. — Отд.II. — № 35150. — С. 273 – 274.

На усунення розбіжностей у думках Синоду й Загальних зборів перших трьох департаментів і Департаменту герольдії Сенату наказується повідомити Новоросійського та Бессарабського генерал–губернатора, що хрещені караїми мають право на отримання допомоги нарівні з хрещеними євреями.

1859, декабря 14. — Высочайше утвержденный штат Елисаветградской городской больницы, на 165 кроватей. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХIV. — Отд.II. Штаты и табели. — К № 35233. — С. 502.

До штату лікарні включається священик з окладом 85 крб. 71 коп.

1859, грудня 14. — Синодський. — ДАмС. — Ф. 19. — Оп. 1. — Спр. 3. — Арк. 5 – 5 зв.

За поданням Херсонського єпархіального архієрея дозволяється започаткувати видання “Херсонських єпархіальних відомостей”; призначаються особи, які мають редагувати і піддавати цензурі зміст відомостей.

1859, декабря 25. — Именной, данный Военному Министру. — Об увеличении окладов содержания, пенсий и единовременных пособий духовным лицам. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХIV. — Отд.II. — № 35285. — С. 386 – 388.

Запроваджуються нові огляди жалування, пенсії та допомоги для духовенства військового відомства; зазначається, що старі оклади зберігаються для духовних осіб, які, не належачи виключно до військового відомства, запрошуються для тимчасового здійснення треб військовим.

1859, декабря 30. — Именной, объявленный Сенату Военным Министром. — О даровании некоторых преимуществ Священнослужителям армейскаго ведомства, находящимся в Севастополе с 13 Сентября 1854 по 27 Августа 1855 года. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХIV. — Отд.II. — № 35299. — С. 399 – 400.

За клопотанням Синоду священнослужителям армійського відомства кожен місяць перебування в севастопольському гарнізоні з 13 вересня 1854 по 27 серпня 1855 р. наказується зараховувати за рік, а кожен день — за 12 днів служби.