Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

1852 р.

Ігор Лиман

1852, марта 8. — Росписание дней и часов, в которые воспитанники военно–учебных заведений должны быть увольняемы от классных занятий. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXVII. — Отд.II. — К № 26042. — С. 43.

Запроваджується новий розпис релігійних свят та інших днів, у які вихованці військових навчальних закладів сухопутного відомства звільняються від занять.

1852, марта 23. — Именной, объявленный Начальствам учебных округов Министром Народнаго Просвещения. — О введении во все учебныя заведения Министерства Народнаго Просвещения, кроме приходских училищ, росписания табельных дней, утвержденнаго для военно–учебных заведений. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXVII. — Отд.I. — № 26090. — С. 177.

Передбачається збереження для парафіяльних училищ старого розкладу табельних днів; для інших навчальних закладів з числа табельних днів виключається 8 релігійних свят.

1852, марта 23. — Росписание дней, в которые ученики и воспитанники учебных заведений должны быть увольняемы от классных занятий, сверх вакационнаго времени. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXVII. — Отд.II. — К № 26090. — С. 49.

Запроваджується новий розпис табельних днів для всіх навчальних закладів Міністерства народної освіти, крім парафіяльних училищ.

1852, марта 24. — Именной объявленный в приказе Военнаго Министра. — Об изменениях в исполнении гусарами и уланами молитвенных приемов и пальбы в сомкнутом пешем строю. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXVII. — Отд.I. — № 26093. — С. 180 – 181.

До правил для пішої служби в кавалерійських полках вносяться зміни стосовно виконання молитовних прийомів.

1852, апреля 16. — Высочайше утвержденное мнение Государственнаго Совета, распубликованное 5 Мая. — О проекте изменений и дополнений в Своде Ремесленных Постановлений (Свода Зак. Т.XI). — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXVII. — Отд.I. — № 26171. — С. 272 – 277.

Регулюються питання субординації між іудеями та християнами, які працюють у ремісницьких цехах.

1852, апреля 22. — Высочайше утвержденное положение Комитета Министров, объявленное Министром Внутренних Дел. — Об изменении некоторых пунктов Устава Дома призрения сирот в Одессе. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXVII. — Отд.I. — № 26196. — С. 288.

За поданням Міністра внутрішніх справ у зв’язку з скасуванням посади почесного попечителя вносяться зміни в порядок обрання церковного старости та в повноваження Правління будинку.

1852, мая 10. — Именной, объявленный Сенату Святейшим Синодом. — О правах старших и младших Наставников духовных уездных училищ. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXVII. — Отд.I. — № 26257. — С. 327.

За ухвалою Синоду наказується називати передбачених штатами реформованих духовних повітових училищ перших чотирьох наставників старшими, а останніх двох — молодшими.

1852, мая 13. — Высочайше утвержденное положение Комитета Министров. — О введении в учебных заведениях, подведомственных Министерству Внутренних Дел, новаго расписания табельных дней. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXVII. — Отд.I. — № 26270. — С. 346.

Запроваджується новий розпис днів релігійних та інших свят, у які учні та вихованці навчальних закладів звільняються від занять.

1852, мая 24. — Высочайше утвержденное мнение Государственнаго Совета, распубликованное 9 Июля. — О священно–служительских детях, выходящих в отставку до получения класснаго чина. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXVII. — Отд.I. — № 26306. — С. 373.

За доповіддю імператору Загальних зборів перших трьох департаментів і Департаменту герольдії Сенату передбачається, що звільнені з духовного звання особи, які впродовж року перебування в цивільній службі будуть звільнені до отримання класного чина, повинні записатись у один із податних станів.

1852, мая 27. — Высочайше утвержденное положение Комитета Министров, объявленное Сенату Министром Государственных Имуществ. — Об отводе Одесскому Архиерейскому дому двух сот десятин земли. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXVII. — Отд.I. — № 26313. — С. 375 – 376.

За поданням Міністра державного майна по узгодженню з обер–прокурором Синоду Одеському архієрейському будинку замість передбаченого млина надається земельна ділянка.

1852, травня. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 65. — Арк. 246 – 247.

З приводу переданої Сенатом для висновку справи про викрадення з Корсунського монастиря 44000 крб. і деяких речей, керівництву Херсонської єпархії наказується з’ясувати, чому великі грошові суми зберігаються не у кредитних установах, а у монастирях.

1852, вересня 24. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 2072. — Арк. 25 зв.

Уточнюється порядок подання щомісячних відомостей про кошти відомства православного сповідання.

1852, октября 16. — Именной, объявленный Инспектору резервной кавалерии Военным Министром. — О содержании Духовенства округов военнаго поселения кавалерии. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХ. — Отд.ІI. Дополнение к Т.ХХVII. — № 26637 а. — С. 5 – 9.

За клопотанням інспектора резервної кавалерії змінюються умови утримання духовенства округів.

1852, ноября 15. — Именной, объявленный в приказе по военному ведомству. — О переделке крыш на церковных повозках. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.XXVII. — Отд.I. — № 26781. — С. 679.

Обумовлюється, що дах церковних возів має виготовлятись із листового заліза та фарбуватись у зелений колір.