Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

1860 р.

Ігор Лиман

1860, января 21. — Приказ Его Императорскаго Высочества Генерал–Адмирала, с Высочайшаго разрешения. — О даровании некоторых преимуществ Священнослужителям морскаго армейскаго ведомства, находившимся в Севастополе с 13 Сентября 1854 по 27 Августа 1855 года. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХV. — Отд.I. — № 36366. — С. 64.

Дія іменного указу від 30 грудня 1859 р. про пільги священнослужителям армійського відомства поширюється на священиків і дияконів відомства морського.

1860, лютого 26. — Синодський. — ДАмС. — Ф. 20. — Оп. 1. — Спр. 109. — Арк. 3.

Наказується призначити присутніх Таврійської духовної консисторії і розпочати функціонування останньої.

1860, марта 26. — Именной, объявленный Сенату Святейшим Синодом. — О правах на пенсии лиц, перешедших на службу по духовно–училищному ведомству из других ведомств. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХV. — Отд.I. — № 35606. — С. 307.

За ухвалою Синоду на духовно–училищне відомство поширюється дія правил про пенсії, що запроваджені раніше по відомству Міністерства народної освіти.

1860, апреля 7. — Высочайше утвержденное положение Комитета об устройстве Евреев, объявленное Сенату Министром Внутренних Дел. — О дозволении аптекарям или провизорам из Евреев нанимать, для содержимых или управляемых ими аптек, прислугу из Христиан. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХV. — Отд.I. — № 35668. — С. 378.

Уточнюється обсяг прав іудеїв у питанні наймання християн.

1860, мая 2. — Высочайше утвержденный Воинский Устав о службе в гарнизоне. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХV. — Отд.I. — № 35748. — С. 457 – 513.

Регламентуються порядок віддання честі хоругвам, хрестам та іконам, дії військових під час сигналу “на молитву”. Визначається форма одягу військових у дні релігійних свят. Обумовлюються дії вартових, які стоять біля церкви під час богослужіння. Регламентується порядок проведення церковного параду.

1860, мая 2. — Росписание праздничным и табельным дням, в которые следует назначать церковные парады. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХV. — Отд.III. — К № 35748. — С. 237 – 238.

Наводиться перелік релігійних та інших свят, у дні яких у гарнізонах мають влаштовуватись церковні паради.

1860, мая 10. — Высочайше утвержденное Положение о женских училищах ведомства Министерства Народнаго Просвещения. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХV. — Отд.I. — № 35780. — С. 532 – 535.

Обумовлюється, що Закон Божий є обов’язковим для вивчення.

1860, мая 14. — Высочайше утвержденное Положение об изменениях в составе армейской кавалерии. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХV. — Отд.I. — № 35791. — С. 543 – 555.

Обумовлюється, у яких випадках священики полків, у тому числі й Катеринославського кірасирського Її Імператорської Високості Великої княгині Марії Миколаївни, зберігають право на отримання попереднього жалування при призначенні до інших місць.

1860, мая 25. — Именной, объявленный Сенату Святейшим Синодом. — О введении правильнаго хозяйства в лесных дачах, принадлежащих церквам и монастырям, и обращении части дохода с сих дач на усиление средств Попечительства о бедных духовнаго звания. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХV. — Отд.I. — № 35828. — С. 609.

З приводу клопотання перед Синодом керівництва Калузької єпархії церквам і монастирям дозволяється продавати деревину зі своїх дач з направленням частини прибутків на користь попечительства про бідних духовного звання.

1860, июня 4. — Именной, данный Святейшему Синоду. — О праздновании дней рождения и тезоименитства Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Димитрия Константиновича. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХV. — Отд.II. Дополнение к Т.XXXV. — № 35872 а. — С. 4.

Визначаються терміни святкування днів народження та тезоіменитства Великого князя.

1860, червня 22. — Синодський. — ДАМО. — Ф. 168. — Оп. 1. — Спр. 83. — Арк. 23 – 23 зв.

За поданням головного священика армії і флотів визначаються умови передачі миколаївської Олексіївської церкви з військового до єпархіального відомства.

1860, июня 30. — Именной, объявленный Сенату Святейшим Синодом. — О порядке производства в чины Наставников духовнаго ведомства. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХV. — Отд.I. — № 35987. — С. 825.

За ухвалою Синоду запроваджуються заходи для зрівняння наставників духовного відомства з чиновниками цивільної служби в праві на отримання чинів.

1860, августа 1. — Именной, объявленный в приказе Его Императорскаго Высочества Генерал–Адмирала 27 Августа. — О сокращении штатов духовных лиц морскаго ведомства, и об окладах производимаго сим лицам содержания. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХV. — Отд.II. — № 36059. — С. 1 – 3.

За доповіддю генерал–адмірала скорочуються штати миколаївського та севастопольського Адміралтейських соборів; змінюється розмір жалування духовних осіб морського відомства.

1860, августа 15. — Высочайше утвержденное Положение о специальном образовании инженерных войск. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХV. — Отд.II. — № 36089. — С. 45 – 57.

Влаштовуються школи для теоретичного навчання інженерних військ; обумовлюється, що в цих школах має викладатись Закон Божий.

1860, августа 29. — Именной, объявленный Сенату Святейшим Синодом. — О мерах взыскания за повторение жалоб на решения Святейшаго Синода. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХV. — Отд.II. — № 36120. — С. 87.

На духовне відомство поширюються запроваджені раніше в цивільному відомстві правила покарання за подання повторних скарг.

1860, сентября 13. — Именной, данный Сенату. — О назначении жалованья некоторым сельским и городским причтам в четырех уездах Тверской губернии и в епархиях Нижегородской, Херсонской, Харьковской, Тобольской и Кавказской. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХV. — Отд.II. — № 36145. — С. 114.

Призначається жалування священно– та церковнослужителям церков Херсону та повітових міст Херсонської губернії.

1860, вересня 17. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 137. — Оп. 13. — Спр. 8. — Арк. 41 зв. – 43.

Наказується подати до Синоду відомості, які, згідно секретного синодського указу від 29 жовтня 1836 р., мають складатись про осіб духовного звання, які навчають дітей православних і “розкольників”.

1860, сентября 24. — Именной, данный Святейшему Синоду. — О праздновании дней рождения и тезоименитства Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Павла Александровича. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХV. — Отд.II. — № 36171. — С. 127.

Визначаються терміни святкування днів народження та тезоіменитства Великого князя.

1860, октября 24. — Высочайше утвержденное мнение Государственнаго Совета, распубликованное 19 Декабря. — О порядке вскрытия мертвых тел Священников, Диаконов и монахов. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХV. — Отд.II. — № 36243. — С. 182 – 183.

За ухвалою Загальних зборів перших трьох департаментів і Департаменту герольдії Сенату обумовлюється, що тіла померлих духовних осіб можуть розтинатись на загальноприйнятих підставах, але з дотриманням додаткових умов, перелік яких додається.

1860, ноября 26. — Именной, объявленный Сенату Святейшим Синодом. — О дозволении сбора пособий для перестройки церкви в монастыре Введения Пресвятыя Богородицы, в местечке Калофере, Филиппопольскаго округа, и для устройства при ней училища. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХV. — Отд.II. — № 36348. — С. 411.

За ухвалою Синоду імператором дозволяється настоятельниці монастиря містечка Калофер направити до Херсонської губернії двох черниць для збирання пожертв.

1860, декабря 3. — Именной, объявленный Сенату Святейшим Синодом. — О предоставлении прав государственной службы лицам из дворянскаго сословия, назначаемым Почетными Блюстителями по хозяйственной части в духовно–учебныя заведения. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХV. — Отд.II. — № 36367. — С. 419.

За ухвалою Синоду Почесним доглядачам з господарської частини в духовно–навчальних закладах, які мають права державної служби, дозволяється користуватись цими правами нарівні з Почесними доглядачами училищ Міністерства народної освіти.

1860, декабря 17. — Именной, объявленный Сенату Управляющим Министерством Юстиции. — О порядке определения лиц городскаго сословия Почетными Блюстителями при приходских и начальных училищах. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХV. — Отд.II. — № 36411. — С. 446.

За доповіддю Міністра народної освіти, складеною за узгодженням із Міністром внутрішніх справ, дозволяється призначення Почесних доглядачів при парафіяльних і початкових училищах без попередніх зносин із Міністром внутрішніх справ.

1860, декабря 26. — Высочайше утвержденное Положение о Губернских и Областных Статистических Комитетах. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХV. — Отд.II. — № 36453. — С. 504 – 511.

Затвердженим імператором, складеним Міністром внутрішніх справ положенням передбачається, що до складу кожного статистичного комітету має входити обраний єпархіальним архієреєм член духовної консисторії.