Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

1775 – 1780 рр.

Ігор Лиман

1775, января 30. — Сенатский. — Об освобождении от штрафов за небытие на исповеди и у Св. причащения тех, кои приступали к сим таинствам у других Священников, а не в своем приходе. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХ. — № 14.240. — С. 20 – 21.

З приводу рішення Якутського духовного правління запроваджується порядок, згідно з яким при відсутності в духовних розписах запису про сповідання та причащання особа звільняється від штрафу, якщо може довести проходження цих таїнств.

1775, марта 28. — Именный, данный Генералу Графу Орлову. — О дозволении служившим во флоте под предводительством его Грекам поселиться в городах Керчи и Ениколе с предоставлением им особых выгод. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХ. — № 14.284. — С. 101 – 104.

З приводу поданого імператриці від імені греків клопотання запроваджується фінансування із державної казни витрат на влаштування грецьких церков; передбачається апробація обрання грецького архієпископа із посвятою Синодом і з виплатою йому жалування за рахунок державного бюджету.

1775, апреля 9. — Синодский. — Об определении церковников, назначенных в военную службу но действительно в оной не бывших, на праздныя места к церквам. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХ. — № 14.295. — С. 106 – 107.

З приводу рапорту Військової колегії, складеного згідно із указом Синоду, наказується приймати на місця до храмів церковнослужителів, які були призначені під час розбору на військову службу, але останньої не проходили.

1775, квітня 9. — Синодський. — ДАОО. — Ф. 37. — Оп. 2 а. — Спр. 1. — Арк. 470 зв.

Підтверджується обов’язок священно– та церковнослужителів піклуватись про збереження парафіяльних церков від пожеж і пограбувань.

1775, мая 1. — Сенатский. — О донесении Сенату из всех Присутственных мест по делам об отвращении людей от Православной веры. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХ. — № 14.313. — С. 133 – 134.

За поданням Синоду підтверджується обов’язок губернських, провінційних та міських канцелярій доповідати Сенату про всіх іновірців, винних у відверненні людей від православ’я.

1775, липня 22 [?]. — Сенатський. — ДАДО. — Ф. 106. — Оп. 1. — Спр. 1. — Арк. 165 зв. – 166.

За повідомленням Синоду передбачається, що генерал–губернатори і губернатори в разі звернення до них духовної влади зобов’язані вжити заходи по упередженню шлюбів малолітніх хлопців.

1775, августа 3. — Манифест. — Об уничтожении Запорожской сечи, и о причислении оной к Новороссийской Губернии. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХ. — № 14.354. — С. 190 – 193.

Серед провин запорожців називається прийняття до своїх лав людей “всякої віри”.

1775, августа 4. — К тарифу. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T. XLV. Приложения к отделению первому. — К № 14.355. — С. 12.

Забороняється привіз до Російської імперії й продаж побутових речей із зображенням Ісуса Христа, Пресвятої Богородиці та Святих Угодників.

1775, августа 5. — Синодский. — О мерах к отвращению незаконнаго сочетания браков. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХ. — № 14.356. — С. 196 – 198.

За указом імператриці запроваджуються заходи для упередження вінчання незаконних шлюбів і полегшення проведення слідства про зловживання священиків.

1775, сентября 9. — Именный, данный Синоду. — Об учреждении в Новороссийской и Азовской Губерниях вновь Епархии, под названием Славянская и Херсонская. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХ. — № 14.366. — С. 206 – 207.

Проголошується створення Слов’янської та Херсонської єпархії із призначенням на посаду єпархіального архієрея Євгенія Булгаріса.

1775, октября 16. — Сенатский. — Об отводе земель из владельческих дач для церковнослужителей в способных места. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХ. — № 14.337. — С. 218 – 219.

Підтверджується чинність попередніх правил відмежування підцерковної землі; межовій канцелярії та межовим конторам наказується стежити за тим, аби земля відводилась у зручних місцях.

1776, марта 4. — Сенатский. — О учинении взятых в плен Арабов, принявших Православную веру и находящихся в услужении у частных людей, вольными. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХ. — № 14.444. — С. 355 – 357.

За складеною за дорученням Сенату доповіддю Колегії закордонних справ захопленим під час російсько–турецької війни в полон мусульманам, які прийняли православ’я, дозволяється вільно обирати місце проживання в Російській імперії.

1776, травня 9. Іменний, даний Колегії економій. — ДІМ. — КП – 74066 / Арх – 14401.

Передбачається щорічна виплата з коштів Колегії по 500 крб. на жалування і 200 крб. на одяг кожному з чотирьох митрополитів, які прибули разом з албанцями до Керчі й Єнікале.

1776, мая 30. — Синодский. — О выключке церковников из подушнаго оклада и об определению их по прежнему к церквам. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХ. — № 14.475. — С. 389 – 392.

Повідомляється, що указом імператриці було задоволене клопотання 16 церковнослужителів та церковнослужительських дітей, записаних у подушний оклад, про виключення їх з останнього й розміщення на вакантні місця при церквах на новопридбаних державою територіях; підтверджується сувора заборона виключати з окладу інших дітей церковнослужителів; єпархіальним архієреям наказується зноситись один з одним в питанні заповнення вакантних місць при церквах за рахунок переміщення священно– та церковнослужителів з єпархій, де є їх надлишок.

1776, липня 28. — Синодський. — ДАДО. — Ф. 106. — Оп. 1. — Спр. 1. — Арк. 1.

З причини облаштування Слов’янської і Херсонської єпархії передбачається, що до неї повинні надсилатись копії ухвал Синоду попередніх років.

1776, сентября 30. — Сенатский. — О позволении землемерам производить межевание земель и по воскресным дням, с согласия владельцев. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХ. — № 14.512. — С. 417.

Проголошується, що робота землемірів у недільні дні має розглядатись як ознака старанності.

1776, октября 4. — Форма возглашениям Императорской фамилии на эктениях. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХ. — № 14.514. — С. 417 – 418.

Запроваджуються форми проголошення імен членів імператорської родини під час великих єктеній, вечерень, заутрень, літургій.

1776, жовтня 28. — Синодський. — ДАДО. — Ф. 106. — Оп. 1. — Спр. 1. — Арк. 1.

Євгенію, архієпископу Слов’янському і Херсонському повідомляється, що на виконання синодського указу від 28 липня 1776 р. до єпархії надсилаються копії ухвал Синоду попередніх років.

1776, декабря 16. — Синодский. — Об употреблении Священникам, для ношения дароносиц со Святыми Тайнами, особых сумок, и о хождении с оными к одним болящим в сопровождении церковнослужителя. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХ. — № 14548. — С. 471 – 472.

З приводу доповідей Синоду єпископа Володимирського з метою уникнення пошкодження чи втрати дароносиць запроваджується чітка регламентація правил переносу останніх.

1777, февраля 11. — Синодский. — Об исповедании колодников во время постов и об увещании их к чистосердечному признанию в преступлениях. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХ. — № 14.579. — С. 498 – 499.

За поданням Сенату підтверджується необхідність призначення освічених священиків для умовляння колодників дати свідчення до застосування тортур; вже призначеним духовним особам наказується узгоджувати зі світською владою час сповідання злочинців.

1777, лютого [?]. — Синодський. — ДАДО. — Ф. 106. — Оп. 1. — Спр. 3. — Арк. 1 зв.

Архієпископу Слов’янському і Херсонському наказується вчинити розгляд справи ченця С. Руденка, який вийшов з Афону.

1777, марта 11. — Синодский. — О присылке ведомостей о находящихся в монастырях под епитимиями людях, с прописанием, кто, когда, по каким указам или определениям, на сколько времени и за что посланы. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХ. — № 14.597. — С. 512.

Підтверджується необхідність дотримання синодського указу від 17 грудня 1774 р. про щорічне надсилання до Синоду відомостей стосовно осіб, які засуджені до єпитимії при монастирях.

1777, березня 27. — Синодський. — ДАОО. — Ф. 37. — Оп. 1. — Спр. 71 — Арк. 11.

Передбачається, що іноземні духовні особи можуть у разі потреби проводити церковні служби для іноземців їхньою рідною мовою. Обумовлюється, що для цього необхідні попередні зносини з губернаторами за такою процедурою, яка передбачається стосовно світських іноземців, які бажають прийняти російське підданство.

1777, квітня 25. — Синодський. — ДАДО. — Ф. 104. — Оп. 1. — Спр. 24. — Арк. 40 зв.

З метою забезпечення можливості задовольняти духовні потреби іноземців, які прибувають до меж Російської імперії для оселення, дозволяється влаштувати церкви в населених пунктах, список яких додається. Євгенію, архієпископу Слов’янському і Херсонському, дозволяється і на майбутнє влаштовувати, у разі необхідності, церкви за попереднім узгодженням із губернаторами, звітуючи Синоду лише після завершення будівництва.

1777, июля 4. — Синодский. — О подтверждении Епархиальным Архиереям, чтобы они в представлениях Синоду, о желающих пострижения в монахи, прописывали их лета и прочия обстоятельства, требуемыя по Духовному Регламенту. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХ. — № 14.627. — С. 535 – 536.

Підтверджується обов’язок суворого дотримання положень “Духовного регламенту” та синодського указу від 2 жовтня 1764 р. стосовно відомостей, які мають надаватись Синоду, про бажаючих постригтися в ченці.

1777, октября 13. — Синодский. — Об обязанности полковых Священников доставлять Епархиальным Архиереям годовыя ведомости об умерших унтер–офицерах и рядовых, у коих остались жены на прежних жилищах. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХ. — № 14.664. — С. 565.

Для уникнення ускладнень при взятті шлюбу вдовами військових полковим священикам наказується мати записні іменні книжки, куди слід вносити детальну інформацію про сімейний стан унтер–офіцерів та рядових; такі дані стосовно померлих військових наказується щорічно направляти через єпархіальних архієреїв до Синоду.

1778, мая 15. — Сенатский. — О поверстных лесах, написанных отказчинами; о бывших до 1765 года спорах; о крепостях на спорные земли; о крепостях, предположенных от владельцов к другим делам; о церковных землях. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХ. — № 14.750. — С. 680 – 711.

Підтверджується чинність пунктів Інструкції межових канцелярій і контор, у яких йдеться про порядок відведення підцерковної землі.

1778, июля 15. — Именный, объявленный Синоду Обер–Прокурором Окчуриным. — О непострижении в монахини женщин и девиц молодых лет и об определении в девичьи монастыри, для соблюдения благочиния и порядка, Игумений разумных. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХ. — № 14.773. — С. 728.

Забороняється постриг у черниці дівчат та молодих жінок.

1778, октября 8. — Синодский. — О неумножении сверх потребы священников и причетников при церквах. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХ. — № 14.807. — С. 752 – 753.

Закріплюється порядок визначення кількості священиків при кожній церкві (за винятком соборних і штатних) у залежності від кількості дворів у парафії; регламентуються правила зміщення престарілих та хворих священиків.

1778, октября 27. — Синодский. — О переводе Духовных Правлений из частных домов в мужские монастыри. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХ. — № 14.813. — С. 757.

З метою уникнення витрат на найом, упередження знищення пожежею та дотримання пристойності в місцевостях, де є чоловічі монастирі, передбачається переведення туди духовних правлінь із приватних будинків.

1778. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 138 — Арк. 3.

Робляться розпорядження єпархіальним архієреям стосовно пошуку і передачі Синоду неопублікованих творів, які стосуються російської історії.

1779, березня 14. — Іменний. — ІР НБУ. — Ф. X. — Спр. 14773. — Арк. 70.

Визначається статус Ігнатія, митрополита Готфійського і Кафійського.

1779, березня 18. — Синодський. — ІР НБУ. — Ф. X. — Спр. 14773. — Арк. 70.

За іменним указом від 14 березня 1779 р. визначається обсяг прав Ігнатія, митрополита Готфійського і Кафійського.

1779, мая 8. — Именный объявленный Сенату Сенатором Волковым. — Об отдаче ближайщих к церквам дворовых мест священно и церковно–служителям, с тем, дабы оныя никому другаго звания во владение не переходили. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХ. — № 14.873. — С. 819.

Дозволяється, за наявності бажання священно– та церковнослужителів, відводити останнім сусідні із церквою дворові місця безстроково, з позбавленням права передачі представникам інших верств.

1779, мая 21. — Жалованная Грамота Христианам Греческаго закона, вышедшим из Крыма в Азовскую Губернию на поселение. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХ. — № 14.879. — С. 824 – 825.

З приводу прохання громади кримських православних греків імператрицею доручається митрополиту Готфійському і Кафійському Ігнатію керувати виведеними із Криму греками, підпорядковуючись безпосередньо Синоду і маючи право висвячувати до місцевих церков священно– та церковнослужителів.

1779, червня 21 [липня 20 – ?]. — Синодський. — ДАОО. — Ф. 37. — Оп. 1. — Спр. 44. — Арк. 3 – 3 зв.; Ф. 37. — Оп.1. — Спр. 26. — Арк. 3.

За доповіддю єпископа Переяславського передбачається видача письмових білетів закордонним православним священикам, які через переслідування уніатами висловили бажання переселитись у межі Слов’янської і Херсонської єпархії.

1779, липня 23. — Синодський. — ДАДО. — Ф. 106. — Оп. 1. — Спр. 251. — Арк. 9.

Уточнюється процедура влаштування парафіяльних церков.

1779, июля 31. — Синодский. — О производстве бракоразводных дел и вступивших в супружества не достигнув узаконенных лет. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХ. — № 14.899. — С.853 – 854.

З приводу доповіді єпископа Коломенського передбачається негайне, ще до проведення слідства, припинення спільного проживання осіб, які не досягли шлюбного віку; по досягненні останнього дозволяється, розірвавши перше вінчання, укласти законний шлюб.

1779, сентября 13. — Синодский. — О присылке ведомостей в Синод чрез Епархиальных Архиереев о умерших женатых полковных унтер–офицерах и солдатах. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХ. — № 14.914. — С. 863 – 864.

Через розбіжності, які виникли при виконанні указу Синоду від 13 жовтня 1777 р., підтверджується обов’язок єпархіальних архієреїв вимагати від полкових священиків щорічні докладні відомості лише про тих померлих нижніх чинів, які мали дружин.

1779, сентября 22. — Именный, данный Коллегии Экономии. — Об отпуске на заведение и содержание Семинарий в Епархиях Славянской, Иркутской, Тамбовской и Олонецкой в каждую по 2000 рублей ежегодно. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХ. — № 14.921. — С. 868.

Для утримання семінарії Слов’янської єпархії передбачається виділення такої ж суми у 2000 крб., яка рядом указів 1779 – 1780 рр. виділяється для подібних закладів інших єпархій.

1779, ноября 23. — Синодский. — О исправном содержании метрических книг во всех приходских церквах. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХ. — № 14.948. — С. 883 – 884.

З приводу сенатського указу підтверджується необхідність чіткого дотримання п. 29 “Духовного регламенту” про ведення метричних книг; з метою посилення контролю в цій сфері запроваджується ряд нових заходів; регламентується порядок направлення відповідних звітів до Синоду.

1780, февраля 28. — Синодский. — О присылке ведомостей в Синод о гарнизонных и разных команд умерших женатых унтер–офицерах и рядовых. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХ. — № 14.987. — С. 918.

Підтверджується необхідність виконання синодських указів від 13 жовтня 1777 р. та 13 вересня 1779 р., якими єпархіальні архієреї зобов’язуються надсилати до Синоду відомості про померлих одружених рядових і унтер–офіцерів усіх військових команд.

1780, марта 21. — Синодский. — О подтверждении Священникам, чтобы они, при наложении эпитимии преступникам, поступали осмотрительнее. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХ. — №14.996. — С. 926 – 927.

Єпархіальним архієреям підтверджується необхідність при накладенні покарання брати до уваги всі особливості та обставини кожної справи.

1780, декабря 9. — Синодский. — Об отсылке ведомостей о небывших на исповеди из Консисторий в светская Присутственныя места для взыскания штрафа. — ПСЗРИ. — Собр. І. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХ. — № 15.096. — С. 1022 – 1023.

Підтверджується необхідність щорічного направлення світській владі відомостей про осіб, які не сповідались, і обов’язок повідомляти Синод про такі звіти.