Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

1856 р.

Ігор Лиман

1856, січня 26. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 82. — Арк. 26 – 26 зв.

Запроваджуються заходи з нагоди вінчання Великого князя Миколи Миколайовича.

1856, січня 27. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 82. — Арк. 38.

До відома підлеглих духовного відомства доводиться зміст височайше затвердженої 7 листопада 1855 р. думки Державної Ради стосовно зміни обсягу прав архієрейських і монастирських служителів.

1856, січня 31. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 82. — Арк. 55.

З приводу відношення Міністра державного майна до єпархій надсилаються примірники переданого Департаментом сільського господарства оголошення про видання “Землеробської газети”.

1856, февраля 4. — Именной, данный Святейшему Синоду. — О праздновании дней рождения и тезаименистства Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини Александры Петровны. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХI. — Отд.І. — № 30125. — С. 67.

Визначаються терміни святкування днів народження та тезоіменитства Великої княгині.

1856, лютого 17. — Сенатський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 82. — Арк. 1774 – 174 зв.

Визначається, які предмети мають вважатись священними, а які лише освяченими через використання їх при церковних службах.

1856, лютого 29. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 82. — Арк. 64 – 64 зв.

За поданням Леоніда, єпископа Катеринославського і Таганрозького, звільняється із духовного у світське звання вихованець Катеринославської семінарії М. Іванов.

1856, лютого 29. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 82. — Арк. 65 – 66.

Передається зміст ініційованого імператором циркулярного розпорядження Міністра внутрішніх справ керівникам губерній про ведення місцевими поліцейськими органами обліку народжень і смертей розкольників із щорічним наданням відповідних відомостей керівництву єпархій.

1856, березня 12. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 82. — Арк. 79.

Підтверджується передбачена синодським указом від 17 жовтня 1851 р. необхідність надсилання єпархіальними архієреями до обер–прокурора Синоду щорічно до 15 грудня відомостей про молодших дворян і осіб, які мають право на класні чини і служать в установах духовного відомства.

1856, березня 26. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 82. — Арк. 77 – 78.

За клопотанням священика К. Покровського, який просить перевести його з поміщицького селища Торська Олексіївка до казенного, зокрема через інтриги поміщика, Леоніду, єпископу Катеринославському і Таганрозькому, наказується доповісти Синодові про обставини справи.

1856, квітня 21. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 82. — Арк. 96.

Робляться розпорядження у зв’язку з наміченими на серпень коронацією і миропомазанням нового імператора.

1856, апреля 27. — Именной, объявленный Сенату Управляющим Военным Министерством. — О новом порядке комплектования аудиториатскаго ведомства Студентами Университетов, Духовных Академий и Семинарий. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХI. — Отд.І. — № 30443. — С. 257 – 258.

Затверджується запроваджена як експеримент система поповнення лав аудиторів за рахунок випускників духовних академій та семінарій.

1856, квітня 30. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 82. — Арк. 96.

Передбачається оприлюднення (якщо це не зроблено на підставі указу від 21 квітня 1856 р.) у церквах після літургії у перший недільний або святковий день маніфесту від 17 квітня про намічену на серпень коронацію нового імператора.

1856, травня 5. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 82. — Арк. 102 – 107.

На підставі поданої Леонідом, єпископом Катеринославським і Таганрозьким, відомості про призначених до направлення на військову службу причетників та з приводу чотирьох клопотань причетників до Синоду про звільнення від такого направлення подається список церковнослужителів Катеринославської єпархії (всього 31 особа), які підлягають розбору. 13 осіб звільняються від направлення на військову службу.

1856, травня 5. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 82. — Арк. 108 – 109 зв.

На підставі поданої Леонідом, єпископом Катеринославським і Таганрозьким, відомості про священно– та церковнослужительських дітей, призначених до направлення на військову службу, і прохання учня П. Шломова про звільнення від такого направлення, подається список 15 підлеглих духовного відомства, які підлягають розбору. 10 осіб звільняються від направлення на військову службу через вік, необхідність піклуватись про сім’ї, завершення ними повного семінарського курсу, або відрахування з духовного відомства.

1856, травня 15. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 82. — Арк. 151.

Згідно з волею імператора передбачається, що знамена дружин ополчення мають зберігатись у соборах губернських міст.

1856, травня 17. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 137. — Оп. 13. — Спр. 8. — Арк. 15 – 15 зв.

Передається подяка імператора духовенству, яке зробило пожертви на користь підлеглих морського відомства та їх родин, що втратили майно у Севастополі.

1856, травня 26. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 82. — Арк. 164.

З приводу переданого Синоду прохання священика Троїцької церкви селища Лиховка Катеринославської єпархії В. Рубаністого про призначення на його місце сина, диякона Успенської соборної церкви міста Верхньодніпровська К. Рубаністого, Леоніду, єпископу Катеринославському і Таганрозькому, наказується направити до Синоду потрібні відомості та висновок єпархіального керівництва.

1856, травня 21. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 82. — Арк. 165.

За пропозиціями Київського військового губернатора, Подільського і Волинського генерал–губернатора консисторіям наказується терміново виконувати вимоги рекрутських присутствій стосовно надіслання довідок про вік осіб, які призначені до направлення у рекрути.

1856, червня 7. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 82. — Арк. 168 – 169.

За поданням Леоніда, єпископа Катеринославського і Таганрозького, наказується перевести Троїцьку церкву селища Новобахмутське з ІІІ до VI класу і ввести збудовану Успенську церкву поміщицького селища Бахмутського повіту Архангельське в VI клас.

1856, июня 8. — Именной, объявленный в циркуляре Инспекторскаго Департамента Военнаго Министерства. — О обращении в военную службу лиц духовнаго ведомства, занимающих в оном низшия должности и признаваемых для духовнаго звания неблагонадежными. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХI. — Отд.І. — № 30566. — С. 329 – 330.

За доповіддю обер–прокурора Синоду розширюється коло осіб духовного відомства, які підлягають виключенню на військову службу.

1856, червня 10. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 82. — Арк. 174 – 174 зв.

Повідомляється зміст указу Сенату від 17 лютого 1856 р. про уточнення списку предметів, які визнаються освяченими через використання їх при церковних службах.

1856, июня 14. — Именной, объявленный в циркуляре Инспекторскаго Департамента Морскаго Министерства. — О производстве содержания Священно– и церковно–служителям Николаевскаго Адмиралтейскаго собора. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХI. — Отд.І. — № 30587. — С. 345 – 346.

Жалування священно– та церковнослужителів миколаївського Адміралтейського собору зрівнюється з тим, що призначене раніше відповідним служителям архангельського Морського Преображенського собору.

1856, июня 28. — Высочайше утвержденное мнение Государственнаго Совета, объявленное Сенату Военным Министром. — О правах в военной службе Магистров и Кандидатов Духовных Академий, Студентов Семинарий и воспитанников Институтов и Гимназий. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХI. — Отд.І. — № 30661. — С. 378.

За поданням Військового міністра для студентів духовних семінарій, які користуються при вступі в цивільну службу правом отримання чину 14–го класу, встановлюється однорічний термін вислуги для отримання першого офіцерського чину.

1856, червня 30. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 82. — Арк. 177 – 177 зв.

Повідомляється, що з приводу подання директора 2–го кадетського корпусу імператором уточнюється порядок отримання права на пенсію колишніми законовчителями військових навчальних закладів.

1856, июля 2. — Сенатский, по Высочайшему повелению. — О пенсии законоучителям военно–учебных заведений, перешедшим на службу в епархиальное ведомство. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХI. — Отд.І. — № 30681. — С. 399 – 400.

З приводу подання директора 2–го кадетського корпусу обумовлюється право на пенсію духовних осіб–колишніх законовчителів військових навчальних закладів.

1856, липня 19. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 82. — Арк. 178 – 179.

За скаргою заштатного священика селища Фащовка Слов’яносербського повіту Ф. Данілова Синоду на Катеринославську духовну консисторію дії останньої визнаються правильними.

1856, липня 25. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 82. — Арк. 184.

Єпархіальним архієреям наказується заповнити доставлену Президентом імператорської Академії Наук форму відомості про стан парафій.

1856, августа 23. — Высочайше утвержденное Положение о переформировании пехоты 1, 2, 3, 4, 5 и 6–го армейских корпусов. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХI. — Отд.І. — № 30869. — С. 727 – 783.

Передбачається розформування в Новомосковську та Бахмуті запасних бригад піхотних дивізій; визначається доля церковного майна цих дивізій.

1856, августа 23. — Высочайше утвержденное Положение о переформировании пехоты 1, 2, 3, 4, 5, и 6–го армейских корпусов — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.XXXI. — Отд.II. Штаты и табели. — К № 30869. — С. 416 – 457.

Наводиться форма списку священиків, які служили в ліквідованих резервних і запасних дивізіях.

1856, августа 26. — Манифест. — О Всемилостивейшем даровании народу милостей и облегчений по случаю Коронования Его Императорскаго Величества. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХI. — Отд.І. — № 30877. — С. 785 – 798.

Запроваджується нагороди для духовних осіб, які брали участь у Кримській (Східній) війні 1853 – 1856 рр.

1856, августа 26. — Высочайшая грамота всем сословиям Екатеринославской губернии. — О изъявлении сердечной Монаршей признательности всем сословиям Екатеринославской губернии за доблестныя деяния, совершенныя ими в минуты бранной тревоги. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХI. — Отд.І. — № 30879. — С. 802.

Висловлюється вдячність за захист християнства нащадкам “вільних синів порогів,… передового оплоту християнства проти варварів”.

1856, августа 26. — Высочайшая грамота, данная всем сословиям Херсонской губернии. — О объявлении всем сословиям Херсонской губернии Монаршей искреннейшей признательности за доблестныя деяния, совершенныя ими в минуты бранной тревоги. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХI. — Отд.І. — № 30880. — С. 803.

Зазначається, що територія Херсонської губернії з часів Катерини II розквітла завдяки затвердженню християнства і поширенню влади Російської імперії.

1856, августа 26. — Высочайшая грамота всем сословиям Таврической губернии. — О объявлении всем сословиям Таврической губернии Монаршей искренней благодарности за подвиги и терпение и за жертвы святому делу Отечества. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХI. — Отд.І. — № 30881. — С. 803 – 804.

Підкреслюється, що жертва очищення принесена на тому самому місці, звідки християнська віра поширилась на інші російські землі.

1856, августа 26. — Высочайше утвержденныя Правила для раздачи бронзовой медали и бронзоваго наперснаго креста в память минувшей войны 1853 – 1856 годов. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХI. — Отд.І. — № 30895. — С. 811 – 813.

Визначається порядок отримання особами духовного відомства нагород у пам’ять про Кримську війну.

1856, августа 26. — Рисунок бронзоваго наперснаго креста в память войны 1853 – 1856 г. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.XXXI. — Отд.II. Чертежи и рисунки. — К № 30895. — Л. 79.

Подається зображення лицевої та зворотної сторін наперсного хреста, запровадженого для нагородження духовних осіб.

1856, серпня 26. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 82. — Арк. 185.

Розписуються умови проведення вдячного молебню з нагоди коронації нового імператора.

1856, серпня 26. — Іменний. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 82. — Арк. 194.

Передбачається, зокрема, призначення Інокентія, архієпископа Херсонського і Таврійського, членом Синоду.

1856, серпня 29. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 82. — Арк. 193.

До відома підлеглих духовного відомства доводиться зміст маніфесту та іменних указів від 26 серпня 1856 р.

1856, серпня 31. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 82. — Арк. 194.

Підлеглим духовного відомства повідомляється зміст іменного указу від 26 серпня 1856 р. про призначення, зокрема, Інокентія, архієпископа Херсонського і Таврійського, членом Синоду.

1856, серпня 31. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 82. — Арк. 202 – 202 зв.

Єпархіальним архієреям наказується негайно створити спеціальні ревізійні комітети для перевірки звітів за 1852 – 1856 рр. по коштам, від перевірки яких звільнені казенні палати.

1856, сентября 3. — Именной, объявленный в циркуляре Инспекторскаго Департамента Военнаго Министерства. — Об открытии в войсках посильнаго сбора по подписке, для приведения в лучшее состояние кладбища на Северной стороне Севастополя. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХI. — Отд.І. — № 30909. — С. 820.

За поданням Військового міністра передбачається влаштування на цвинтарі в Севастополі каплиці або храму в ім’я Св. Миколи.

1856, вересня 15. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 82. — Арк. 201 – 201 зв.

За проханням випускника Катеринославської семінарії С. Іванова про звільнення від закріпленої за ним вчительської посади і призначення на вакансію священика Леоніду, єпископу Катеринославському і Таганрозькому, наказується подати до Синоду відомості і висновок єпархіального керівництва.

1856, вересня 19. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 82. — Арк. 230.

За зверненням Інспекторського департаменту Військового міністерства консисторії зобов’язуються при передачі командирам внутрішніх гарнізонів і лінійних батальйонів осіб духовного звання повідомляти причини направлення останніх на військову службу.

1856, вересня 22. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 82. — Арк. 215 – 215 зв.

До підлеглих духовного відомства доводиться зміст височайше затвердженої 28 червня 1856 р. думки Державної Ради про права у військовій службі магістрів і кандидатів духовних академій, студентів семінарій і вихованців інститутів та гімназій.

1856, вересня 29. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 82. — Арк. 231 – 232.

До підлеглих духовного відомства доводиться іменний указ про порядок подачі до Капітулу орденів відомостей про кавалерів, які перебувають на службі або знаходяться у відставці.

1856, жовтня 3. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 82. — Арк. 210 – 214.

Керівництву Катеринославської єпархії наказується провести слідство стосовно незаконного вінчання без дозволу керівництва і батьків, здійсненого священиком П. Веселовським і дячком Капустинським селища Князівка Павлоградського повіту.

1856, жовтня 30. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 82. — Арк. 269.

За скаргою обер–офіцерського сина О. Калері на нестягнення Катеринославським єпархіальним керівництвом на його користь грошей зі священика селища Чермалик Маріупольського округу Г. Васильєва Леоніду, єпископу Катеринославському і Таганрозькому, наказується подати Синоду відомості по справі.

1856, ноября 5. — Именной, объявленный в циркуляре Инспекторскаго Департамента Военнаго Министерства. — О правах Студентов Духовных Семинарий и воспитанников Дворянских Институтов и Гимназий, поступивших в военную службу до состояния указа Правительствующаго Сената 18 Июля 1856 года. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХI. — Отд.І. — № 31099. — С. 974 – 975.

На випускників семінарій, які поступили у військову службу до підписання імператором 28 червня 1856 р. указу про однорічний термін вислуги для отримання вихованцями семінарій першого офіцерського чину, поширюється дія цього указу.

1856, листопада 7. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 82. — Арк. 262.

Наказується відслужити вдячний молебень з нагоди народження Великого князя Миколи Миколайовича. Вносяться зміни до форми проголошення імен членів імператорської родини.

1856, листопада 7. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 82. — Арк. 270 – 270 зв.

За рапортом Леоніда, єпископа Катеринославського і Таганрозького, про необхідність ремонту будівлі Катеринославської духовної консисторії наказується передати складений губернським архітектором кошторис ремонту на розгляд і затвердження місцевій будівельній і дорожній комісії.

1856, листопада 12. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 82. — Арк. 271 – 271 зв.

Відмовляється у задоволенні прохання священика селища Хороше Слов’яносербського повіту М. Попова про залишення його при парафії. Підставами для такого рішення називаються скарги на М. Попова парафіян, неодноразові стягнення, до яких раніше присуджувався священик, і його негативна характеристика у клірових відомостях.

1856, листопада 16. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 82. — Арк. 274.

Підлеглим духовного відомства повідомляється воля імператора стосовно визначення днів святкування народження і тезоіменитства Великого князя Миколи Миколайовича.

1856, листопада 25. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 82. — Арк. 283.

Наказується відслужити вдячний молебень з нагоди народження Великого князя Миколи Миколайовича.

1856, ноября 26. — Высочайше утвержденное мнение Государственнаго Совета, распубликованное 23 Января 1857 года. — Об освобождении Одесских присутственных мест и учебных заведений от занятий ежегодно 22 Августа, по случаю учрежденнаго в сей день крестнаго хода, в память основания Одессы. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХІ. — Отд.І. — № 31179. — С. 1026.

За ухвалою Загальних зборів перших трьох департаментів і Департаменту герольдії Сенату запроваджуються заходи для забезпечення проведення в Одесі щорічного хресного ходу.

1856, грудня 31. — Синодський. — ДАОО. — Ф. 37. — Оп. 1. — Спр. 1790. — Арк. 1.

Від Інокентія, архієпископа Херсонського і Таврійського, вимагаються відомості стосовно причин звернення мешканців Криму про заснування нової єпископської кафедри.

1856, грудня 31. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 82. — Арк. 11 – 11 зв.

Леоніду, єпископу Катеринославському і Таганрозькому, повідомляється, що за ухвалою Синоду Департаментом державного казначейства передбачена виплата з 1 липня 1856 р. утримання причтам церков селищ Новобахмутське (по 150 крб. на рік) і Архангельське (по 123 крб. на рік) із суми, передбаченої у бюджеті на утримання міського і сільського духовенства.

1856, грудня 31. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 137. — Оп. 13. — Спр. 8. — Арк. 22 – 23.

Підлеглим духовного відомства підтверджується, що кошти, асигновані з казни на будівництво і ремонт будівель, мають вимагатись від казначейства лише в разі дійсної в них потреби.