Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

1857 р.

Ігор Лиман

1857, січня 28. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 137. — Оп. 13. — Спр. 8. — Арк. 16 зв. – 17.

Повідомляється, що імператором визначено день святкування його воцаріння й уточнено порядок служіння відповідної вдячної молитви.

1857, января 31. — Именной, объявленный Новороссийскому и Бессарабскому Генерал–Губернатору Исправляющим должность Дежурнаго Генерала Главнаго Штаба. — Об условиях приема офицеров Турецкой армии в Русскую военную службу. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.XXXII. — Отд.I. — № 31469. — С. 105 – 106.

За доповіддю Новоросійського та Бессарабського генерал–губернатора обумовлюються права вступу на російську військову службу турецьких офіцерів, які прийняли православ’я.

1857, февраля 1. — Высочайше утвержденный Устав Одесскаго Женскаго Благотворительнаго Общества. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.XXXII. — Отд.I. — № 31476. — С. 108 – 114.

Декларується, що завданням будинку нагляду за сиротами є надання пристойної християнської освіти; обумовлюється наявність у будинку домової церкви; визначаються порядок призначення та обов’язки священика і причетників цієї церкви.

1857, февраля 11. — Именной, объявленный Сенату Военным Министром. — О передаче строительной части Департамента Военных Поселений в Департамент Инженерный, и об устройстве управления строительною частию военнаго ведомства. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.XXXII. — Отд.I. — № 31497. — С. 130 – 143.

Імператором затверджуються розглянуті Військовою радою правила, згідно з якими в Інженерний департамент з Департаменту військових поселень передається капітал церкви ліквідованої Катеринославської суконної фабрики.

1857, марта 12. — Высочайше утвержденное положение Комитета Министров, распубликованное 17 Мая. — О том, в каком разстоянии должны быть питейныя заведения от церквей и монастырей. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.XXXII. — Отд.I. — № 31592. — С. 205.

За поданням Міністра фінансів передбачається залишення шинків, збудованих до 1849 р., на відстані не менше 40 сажень від православних церков, і перенесення закладів, зведених пізніше, на відстань не меншу ніж 125 сажень від церков.

1857, апреля 1. — Высочайше утвержденное мнение Государственнаго Совета, распубликованное 26 Апреля. — О правах Евреев купеческаго сословия принявших Христианскую веру. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.XXXII. — Отд.I. — № 31686. — С. 273.

За поданням Міністра внутрішніх справ уточнюється обсяг прав хрещених євреїв, які зберігають особисті купецькі права.

1857, мая 9. — Именной, объявленный Сенату Святейшим Синодом. — О праздновании дней рождения и тезоименитства Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Сергия Александровича. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.XXXII. — Отд.I. — № 31807. — С. 363.

Визначаються терміни святкування днів народження та тезоіменитства Великого князя.

1857, мая 15. — Синодский, по Высочайшему повелению. — О предоставлении Епархиальным Архиереям права в необходимых случаях разрешать браки по личному своему усмотрению, когда жениху или невесте не достает не более полугода до узаконеннаго на сей случай совершеннолетия. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.XXXII. — Отд.I. — № 31849. — С. 390 – 391.

З приводу рапортів Синоду митрополита Московського єпархіальним архієреям дозволяється давати згоду на шлюб осіб, які не досягли повноліття.

1857, июня 3. — Высочайше утвержденный Устав о производстве десятой народной переписи. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.XXXII. — Отд.I. — № 31918. — С. 435 – 470.

Обумовлюється, які звільнені з духовного відомства особи та члени родин служителів архієрейських будинків і монастирів вносяться до перепису для сплати податків та несення повинностей, а які — лише для рахунку. Зазначається, що окремо від цього перепису, але в одні з ним терміни, має відбутись перепис священно– та церковнослужителів і членів їх родин.

1857, июня 3. — Высочайше утвержденный Устав о производстве десятой народной переписи. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.XXXII. — Отд.II. — К № 31918. — С. 184 – 214.

Подається форма відомостей, які мають складатись у казенних палатах за поданими ревізькими реєстрами й до яких повинні включатись дані про священно– та церковнослужителів, а також про штатних служителів архієрейських будинків і монастирів.

1857, июня 4. — Высочайше утвержденное Положение о новом устройстве военнаго поселения кавалерии. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.XXXII. — Отд.I. — № 31920. — С. 471 – 493.

Зазначається, що церкви поселень тимчасово продовжують діяти на існуючих підставах, їхнє духовенство залишається в підпорядкуванні Головного начальника поселень, а церковні капітали передаються в Управління Головного начальника південних поселень.

1857, червня 11. — Іменний. — ДАХО. — Ф. 137. — Оп. 13. — Спр. 8. — Арк. 18 зв.

Наказуються на вакантне місце єпархіального архієрея Херсонської і Таврійської єпархії перевести Димитрія, єпископа Тульського.

1857, червня 17. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 137. — Оп. 13. — Спр. 8. — Арк. 18 зв. – 19.

Повідомляється про іменний указ від 11 червня 1857 року; Херсонська духовна консисторія зобов’язується довести монаршу волю до відома світського керівництва і своїх підлеглих, із зобов’язанням останніх бути покірними волі нового архієрея.

1857, липня 15. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 137. — Оп. 6. — Спр. 15. — Арк. 235.

Роз’яснюється порядок оплати за користування духовними особами послугами лікарень.

1857, июля 22. — Высочайше утвержденная таблица о числе команд, потребных на суда. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.XXXII. — Отд.II. — К № 32089. — С. 228.

Обумовлюється, що на кораблі, фрегати та корвети великого розміру призначається по одному священику чи ієромонаху.

1857, августа 19. — Именной, объявленный Сенату Святейшим Синодом. — О праздновании дней рождения и тезоименитства Великой Княгини Ольги Феодоровны. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.XXXII. — Отд.I. — № 32186. — С. 701.

Визначаються терміни святкування днів народження та тезоіменитства Великої княгині.

1857, вересня 16. — Синодський. — ДАДО. — Ф. 106. — Оп. 1. — Спр. 297. — Арк. 61.

Роз’яснюються обов’язки підлеглих духовного відомства стосовно участі в переписі населення.

1857, сентября 28. — Высочайше утвержденное Дополнение к Положению о переформировании пехоты 1, 2, 3, 4, 5 и 6 армейских корпусов, Высочайше утвержденному 23 Августа 1856 года. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.XXXII. — Отд.II. — К № 32245. — С. 292 – 303.

До штату кожного полку включається священик і два церковнослужителі.

1857, октября 25. — Именной, объявленный в циркуляре Инспекторскаго Департамента Морскаго Министерства. — О квартирном довольствии Священно и церковно–служителям Севастопольскаго Адмиралтейскаго Собора. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.XXXII. — Отд.I. — № 32335. — С. 861.

Квартирне утримання священно– та церковнослужителів севастопольського Адміралтейського собору зрівнюється з тим, що передбачене для відповідних служителів миколаївського Адміралтейського та архангельського Морського Преображенського соборів.

1857, ноября 25. — Высочайше утвержденное мнение Государственнаго Совета, распубликованное 29 Января 1858 года. — О том, как поступать с Св. Иконами, описанными у несостоятельнаго должника на удовлетворение казенных и частных взысканий. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.XXXII. — Отд.I. — № 32474. — С. 931 – 932.

За ухвалою Загальних зборів перших трьох департаментів та Департаменту герольдії розтлумачується зміст правил стосовно ікон, які належать боржникам.

1857, ноября 28. — Сенатский. — О сроке для поступления на службу священнических и диаконских детей. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.XXXII. — Отд.I. — № 32491. — С. 958.

За поданням Військового міністра роз’яснюється, що річний термін для обрання стану мають як ті діти священнослужителів, які звільняються з духовного відомства через зайвість, так і ті, які звільнені за власним бажанням.

1857, декабря 3. — Высочайше утвержденное положение Комитета Министров, объявленное Сенату Товарищем Министра Финансов. — О правилах производства пенсий и единовременных пособий Священнослужителям Православнаго исповедания, при командах Пограничной Стражи состоящим. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.XXXII. — Отд.I. — № 32520. — С. 983 – 984.

За поданням Міністра фінансів на всіх православних священнослужителів при командах прикордонної варти поширюється порядок виплати пенсій, запроваджений для духовенства військового відомства.

1857, грудня 24. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 137. — Оп. 13. — Спр. 8. — Арк. 35 – 35 зв.

Наказується сприяти розповсюдженню серед підлеглих духового відомства журналу “Православний Співбесідник”, що видається Казанською духовною академією.

1857, декабря 30. — Именной, объявленный в приказе Военнаго Министра. — О распространении права на получение орденов с мечами на духовенство, находившееся в минувшую войну для исполнения Христианских треб на перевязочных пунктах под выстрелами неприятеля. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.XXXII. — Отд.I. — № 32618. — С. 1059.

Надане раніше медичним працівникам право носити ордени з мечами поширюється на духовенство, яке брало участь у Кримській війні.