Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

1855 р.

Ігор Лиман

1855, марта 21. — Высочайше утвержденное мнение Государственнаго Совета, распубликованное 20 Апреля. — О порядке сношений духовных установлений с местами гражданскаго ведомства. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.XXX. — Отд.I. — № 29151. — С. 212 – 213.

За поданням Міністра внутрішніх справ запроваджується механізм прямих, оминаючи губернські правління, зносин між консисторіями та повітовими присутніми місцями.

1855, марта 29. — Приказ Военнаго Министра, с Высочайшаго разрешения. — О дополнении росписания о форме одежды. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХ. — Отд.ІІ. Дополнение к Т.ХХХ. — № 29179 а. — С. 5 – 6.

Вносяться зміни в розпис форми одягу військових у дні релігійних та інших свят.

1855, апреля 11. — Высочайше утвержденное мнение Государственнаго Совета, распубликованное 13 Мая. — О принадлежащем Христианским и Еврейским цехам имуществе, имеющем благотворительное или богоугодное назначение. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.XXX. — Отд.I. — № 29210. — С. 256.

За поданням Міністра внутрішніх справ обумовлюється, що в цехах, які складаються з християн та іудеїв і в яких знаходяться речі релігійного значення, останні мають використовуватись лише за призначенням і без участі іновірців.

1855, апреля 12. — Высочайше утвержденная программа для ускореннаго первоначальнаго образования рекрут. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.XXX. — Отд.I. — № 29211. — С. 256 – 263.

Оговорюється, що одним із головних завдань військових священиків є напучування рекрутів у молитвах та моральних обов’язках; передбачається, що на другому тижні перебування в роті рекрути мають бути перевіренні в знаннях 10 заповідей і молитов.

1855, июня 13. — Высочайше утвержденное мнение Государственнаго Совета, распубликованное 13 Июля. — Об освобождении от квартирной повинности домов духовных училищ. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.XXX. — Отд.I. — № 29408. — С. 419 – 420.

За поданням Міністра внутрішніх справ звільняються від квартирної повинності будинки духовних училищ, за винятком тих відділень, які здаються та приносять прибутки.

1855, июля 11. — Именной, объявленный в циркуляре Инспекторскаго Департамента Военнаго Министерства. — О распространении указа Провительствующаго Сената 28 Июля 1854 года, касательно предоставления прав вольноопределяющихся 1–го разряда, на священнических и диаконских детей, поступивших на военную службу до издания сего указа. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХ. — Отд.І. — № 29505. — С. 507.

На священнослужительських дітей, які поступили на військову службу до підписання імператором указу від 5 липня 1854 р., поширюється дія цього указу.

1855, июля 11. — Высочайше утвержденное мнение Государственнаго Совета, распубликованное 25 Августа. — О дозволении лицам, исключенным из духовнаго ведомства и неприписавшимся ни к какому сословию, наниматься в рекруты у казны и у частных лиц. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — T.ХХХ. — Отд.І. — № 29509. — С. 508 – 509.

За ухвалою Загальних зборів перших трьох департаментів і Департаменту герольдії Сенату визначаються умови наймання виключених із духовного відомства осіб.

1855, липня 27. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 137. — Оп. 6. — Спр. 15. — Арк. 235.

Роз’яснюється порядок оплати за користування послугами лікарень.

1855, августа 12. — Именной, объявленный Обер–Священнику Армии и Флотов в отношении Инспекторскаго Департамента Морскаго Министерства. — О производстве содержания Священнику Дунайской гребной флотилии. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХ. — Отд.І. — № 29586. — С. 545.

Священику флотилії призначається жалування в розмірі 200 крб. 70 коп. сріблом на рік і надається денщик.

1855, августа 30. — Высочайше утвержденный Устав женских учебных заведений ведомства Учреждений Императрицы Марии. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХ. — Отд.І. — № 29625. — С. 564 – 582.

Декларується, що навчальні заклади засновані з метою поширення жіночої освіти на релігійно–моральних засадах. Обумовлюються завдання релігійно–морального виховання.

1855, aвгуста 30. — Высочайше утвержденный Устав женских учебных заведений ведомства Учреждений Императрицы Марии. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХ. — Отд.ІI. Штаты и табели. — К № 29625. — С. 256 – 287.

У розписі навчальних предметів присутній Закон Божий. Обумовлюється право на вступ до Керченського Кушніківського інституту доньок священнослужителів.

1855, октября 24. — Высочайше утвержденное мнение Государственнаго Совета, распубликованное 6 Июня 1856 года. — О порядке отчетности в капиталах духовнаго ведомства Православнаго исповедания. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХ. — Отд.І. — № 29746. — С. 630.

За поданням Державного Контролера передбачається, що через звільнення казенних палат від ревізії звітності про капітали духовного відомства ця функція покладається на спеціальні ревізійні комітети, які щорічно створюються на місцях із духовних осіб.

1855, ноября 7. — Высочайше утвержденное мнение Государственнаго Совета, распубликованное 7 Декабря. — О распространении правил, для детей архиерейских и монастырских служителей постановленных, на самих сих служителей. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХ. — Отд.І. — № 29778. — С. 645.

За поданням Міністра державного майна на служителів архієрейських будинків та монастирів поширюються передбачені для дітей таких служителів правила отримання допомоги для оселення в казенних селищах.

1855, ноября 12. — Именной, объявленный Сенату Министром Юстиции. — О производстве пенсии Законоучителям ведомства Опекунских Советов и Главнаго Совета Женских Учебных Заведений и о перемещении их к церквам епархиальным. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХ. — Отд.І. — № 29796. — С. 662.

Передбачається збереження пенсій переведеним у парафіяльне духовенство законовчителям.

1855, ноября 23. — Именной, объявленный Министром Народнаго Просвещения. — О включении некоторых праздников в число табельных дней для гражданских учебных заведений. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХ. — Отд.І. — № 29848. — С. 690.

Поновлюється включення до числа табельних днів 8 релігійних свят, виключених з цього числа указом від 23 березня 1852 р.

1855, декабря 9. — Именной, объявленный в приказе Военнаго Министра. — О производстве прибавочнаго жалованья классным, медицинским, ветеринарным чиновникам и Священникам, служившим в 1830 году в Варшаве и Царстве Польском в Российских войсках и ныне состоящим на службе. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХ. — Отд.І. — № 29925. — С. 724.

На священиків, які перебували в 1830 р. при російських військах у Польщі, поширюються запроваджені для офіцерів цих військ правила збільшення жалування.

1855, декабря 17. — Правила о формах одежды для генералов, штаб и обер–офицеров. — ПСЗРИ. — Собр. ІІ. — Т.ХХХ. — Отд.ІI. Штаты и табели. — К № 29956. — С. 389 – 409.

Регламентується форма одягу по військово–сухопутному відомству в дні релігійних та інших свят.

1855, грудня 17. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 82. — Арк. 7 – 8.

За клопотанням селянки Катеринославської губернії Морозової до Синоду про розірвання її шлюбу Леоніду, єпископу Катеринославському і Таганрозькому, наказується надіслати відомості, чому консисторією відмовлено у задоволенні прохання.

1855, грудня 28. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 82. — Арк. 9.

Наказується відслужити вдячний молебень з нагоди обручення Великого князя Миколи Миколайовича. Вносяться зміни до форми проголошення імен членів імператорської родини.

1855, грудня 31. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 82. — Арк. 10 – 10 зв.

Леоніду, єпископу Катеринославському і Таганрозькому, повідомляється, що за ухвалою Синоду Департаментом держаного казначейства зроблено розпорядження, згідно з яким причту Миколаївської церкви селища Миколаївське Олександрівського повіту Катеринославською казенною палатою починаючи з 1 вересня 1855 р. буде виплачуватись по 273 крб.

1855, грудня 31. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 82. — Арк. 12 – 12 зв.

Леоніду, єпископу Катеринославському і Таганрозькому, повідомляється, що за пропозицією виконуючого обов’язки обер–прокурора Синоду на вакантне місце секретаря Катеринославської духовної консисторії призначено помічника столоначальника Господарського управління при Синоді колезького секретаря Миколу Абрамова.

1855, грудня 31. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 82. — Арк. 13 – 13 зв.

За проханням священика селища Хороше Слов’яносербського повіту М. Попова до Синоду Леоніду, єпископу Катеринославському і Таганрозькому, наказується надіслати відомості у справі про заборону консисторією цьому священику проводити служби.

1855, грудня 31. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 82. — Арк. 17.

З приводу клопотання до Синоду колезького асесора Харкевича наказується перевірити, чи не мешкає його син Микола в одному з монастирів.

1855, грудня 31. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 82. — Арк. 24 – 25.

За запитом Міністра внутрішніх справ єпархіальні архієреї секретним указом зобов’язуються зробити розпорядження, щоб при оголошенні купецьких капіталів позначались всі члени родини купця, які належать до православ’я чи єдиновірства, і які мають користуватись гільдійськими правами і пільгами. Зазначається, що консисторії і благочинні зобов’язуються вживати заходи для упередження зловживань з боку причтів при видачі відповідних свідоцтв.

1855, грудня 31. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 82. — Арк. 43.

Леоніду, єпископу Катеринославському і Таганрозькому, наказується надіслати відомості у справі про скаргу до Синоду Д. Осіної на Катеринославську духовну консисторію за відмову розлучити її з колезьким реєстратором В. Осіним.

1855, грудня 31. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 198. — Оп. 1. — Спр. 82. — Арк. 75 – 75 зв.

За анонімкою, яка надійшла на ім’я синодального обер–прокурора, Леоніду, єпископу Катеринославському і Таганрозькому, наказується доповісти Синодові, на яких підставах ним усунений з посади благочинний Верхньодніпровського повіту І. Вартмінський і переміщений священик Хмельницький.