Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

1810 р.

Ігор Лиман

1810, января 19. — Синодский. — О степенях родства и свойства духовнаго (кумовства) брак воспрещающих, и об обязанности Епархиальных Архиереев представлять Св. Синоду о браках венчанных в степенях воспрещенных. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXXІ. — № 24.091. — С. 40 – 41.

Уточнюється перелік ступенів кровної та духовної спорідненості, які не дозволяють особам брати шлюб між собою; регламентуються дії єпархіальних архієреїв у випадках, коли шлюби укладені незаконно.

1810, марта 18. — Высочайше утвержденный доклад Коммиссии Духовных Училищ. — О присвоении церквам права исключительной продажи венчиков, кои полагаются на усопших, и листов, содержащих в себе разрешительную молитву. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXXІ. — № 24.159. — С. 94 – 97.

З метою направлення прибутків на утримання бурс, які мають бути влаштовані при духовних повітових та парафіяльних училищах, закріплюється монополія церков на продаж вінчиків та листів з дозвільною молитвою.

1810, апреля 30 (*). — Именный, данный Сенату. — Об изключении духовнаго звания людей из помещичьего владения с зачетом помещикам за рекрут. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХХI. Приложение. — № 24.207 b. — С. 8.

(*) Распубликован Мая 31.

З приводу казусу в Казанській губернії наказується по всім губерніям при виключенні з поміщицького володіння осіб духовного звання зараховувати останніх поміщикам як рекрутів.

1810, квітня [?]. — Синодський. — ДАДО. — Ф. 193. — Оп. 1. — Спр. 103. — Арк. 80 – 80 зв.

Повідомляється, що має бути позбавлений сану за здійснення незаконного вінчання, за пияцтво та інші провини священик адміралтейського селища Богданівка Єлизаветградського повіту Вокул Краюшкін.

1810, травня 6. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 931. — Арк. 1.

Платону, архієпископу Катеринославському, Херсонському і Таврійському наказується призначити священика Я. Грушецького, звільненого з армійського духовенства, до місця при тій парафії Катеринославської єпархії, яку священик сам обере.

1810, мая 23. — Сенатский, в следствие Именнаго (*). — О единообразном приглашении с духовной стороны Депутатов, в делах до духовных лиц касающихся, по точному положению Сената и Синода 1791 года Сентября 26 дня. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXXІ. — № 24.239. — С. 193 – 195.

(*) Именный объявлен Сенату Министром Юстиции 10 Марта.

Підтверджуються правила направлення депутатів від духовного відомства для участі в розгляді справ про злочини осіб духовного стану.

1810, мая 31. — Синодский. — О наблюдении Духовным Консисториям установленнаго порядка, касательно представления Правительствующему Сенату объявлений для припечатания в Сенатских прибавлениях. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXXІ. — № 24.249. — С. 202 – 203.

З приводу повідомлення Сенату Синодом підтверджується порядок отримання дозволу на друк у сенатських виданнях оголошень установ духовного відомства.

1810, августа 17. — Сенатский. — Об освобождении церковных старост от нарядов и работ. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXXІ. — № 24.327. — С. 328 – 331.

Підтверджується чинність положень затвердженої імператором 17 квітня 1808 р. доповіді Синоду про церковних старост.

1810, сентября 25. — Синодский. — О расторжении брака, по причине побега или долговременнаго отсутствия мужа, или жены. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXXІ. — № 24.360. — С. 362 – 364.

Регламентується порядок дій єпархіальних архієреїв при розгляді справ про розлучення.

1810, ноября 14. — Синодский. — Об отсылке свечных денег в начале года в Опекунские Советы для приращения процентами. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXXІ. — № 24.418. — С. 446 – 450.

Регламентується порядок відсилки свічних грошей у Опікунські ради; підтверджується цільове спрямування прибутків від продажу свічок на утримання духовних училищ і церковних причтів із дозволом закуповувати на ці гроші лише віск та свічки.

1810, ноября 17. — Высочайше утвержденное мнение Государственнаго Совета. — О неприведении судебных решений в исполнение, по делам о церковном имуществе, без представления на Высочайшее благоусмотрение. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXXІ. — № 24.431. — С. 459.

З метою попередження незаконної втрати церковного майна на розгляду справ про відчуження останнього поширюється порядок, який існував стосовно державного майна і згідно з яким рішення про відчуження набуває чинності лише після розгляду Сенату та імператора.

1810, листопада [?]. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 855. — Арк. 1.

Платону, архієпископу Катеринославському, Херсонському і Таврійському наказується звільнити за станом здоров’я священика Ф. Любатевича від служби на Чорноморському флоті і дозволити йому повернутись додому у Чорногорію.

1810, декабря 19. — Сенатский. — О признавании похищения всякаго рода вещей принадлежащих церкви, хотя и вне оной находящихся, в равной степени со святотатством. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXXІ. — № 24.466. — С. 493.

З приводу відношення до Міністра юстиції Сибірського генерал–губернатора присутнім місцям наказується при розгляді справ про крадіжки церковного майна виносити вироки за статтями про святотатство.