Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

1801 р.

Ігор Лиман

1801, января (*). — Синодский по Высочайше утвержденному докладу. — О наказывании людей Грекороссийскаго исповедания за уклонение от исповеди и Святаго причастия, вместо денежнаго штрафа, церковным покаяниям. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХVI. — № 19.743. — С. 521 – 523.

(*) Указ Сената печатан во всенародное известие Февраля 28.

Припиняється практика накладання штрафів на осіб, які не були у сповіді та причастя; замість цього, запроваджується приватне осудження парафіяльним священиком із накладенням церковної єпитимії.

1801, февраля 28. — Сенатский. — О назначении времени церковнаго покаяния для преступников от Духовнаго Правительства. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХVI. — № 19.766. — С. 549.

Підтверджується заборона визначення світською владою терміну єпитимії.

1801, марта 15. — Синодский по Высочайше утвержденному докладу. — Об определении пенсиона армейских полков Священникам и остающимся после их женам с детьми. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХVI. — № 19.789. — С. 589 – 590.

За доповіддю обер–священика імператором урівнюються суми, які видаються на пенсіони полковому та флотському духовенству й монастирським ігуменам та ігуменям; передбачаються інші заходи для покращення матеріального утримання престарілих військових священиків та їх родин; забороняється направляти на службу при військових шпиталях і фортецях інших, крім армійських, священиків.

1801, апреля 3. — Именный, данный Сенату. — Об освобождении прихожан от обязанности обработывать церковныя земли, и об удвоении положенной в 765 году платы священнослужителям за исправление мирских треб. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т. ХХVI. — № 19.816. — С. 605 – 606.

За доповіддю Синоду скасовується дія затвердженої імператором 11 січня 1798 р. доповіді Синоду та Сенату про порядок обробки парафіянами церковних земель і постачання причту продовольством. Подвоюється оплата треб.

1801, апреля 14. — Именный, данный Синоду. — О назначении Священнослужителей во флоты и полевые полки. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХVI. — № 19.835. — С. 611.

Адміралтейській і Сухопутній колегіям забороняється розпоряджатись в питаннях призначення духовенства на флот і армію; усі такі призначення проголошуються в юрисдикції Синоду.

1801, квітня 18. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 432. — Арк. 1.

Афанасію, єпископу Новоросійському і Дніпровському, наказується обрати з поміж духових осіб єпархії одинадцять священиків або ієромонахів для служби на суднах Чорноморського флоту.

1801, апреля 19. — Именный, данный Синоду. — О неделании Обер–Священнику никаких распоряжений, без представления Синоду и без его утверждения. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХVI. — № 19.843. — С. 616 – 617.

З метою обмеження незалежності обер–священика від Синоду першому забороняється вносити імператору доповіді, розпоряджатись виділеними коштами без дозволу Синоду; проголошується пріоритет Синоду в питаннях управління військовим духовенством і армійською семінарією.

1801, мая 22 (*). — Именный, данный Синоду. — Об освобождении Священников и Дияконов от телеснаго наказания. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХVI. — № 19.885. — С. 655.

(*) Распубликован от Сената 13 Июня.

Наголошується на необхідність впровадити в життя нереалізовану височайше конфірмовану доповідь Синоду від 9 грудня 1796 р. про звільнення засуджених за кримінальні злочини священнослужителів від тілесного покарання.

1801, мая 30. — Синодский. — О неувольнении из Академий и Семинарий студентов Богословии и Философии в светское ведомство, без ведома Синода. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХVI. — № 19.897. — С. 664 – 665.

Єпархіальним архієреям наказується бути обачними при розгляді кожної справи про звільнення семінаристів у світське звання з тим, щоб не спричинити недоукомплектування причтів.

1801, червня 17 [?]. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 434. — Арк. 1.

До відома підлеглих духовного відомства доводиться зміст іменного указу від 22 травня 1801 р. про звільнення священнослужителів від тілесного покарання. Наказується в перший недільний або святковий день після отримання указу відслужити вдячний молебень у кожній церкві та монастирі.

1801, вересня. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 446. — Арк. 1 зв.

Запроваджуються заходи з нагоди коронації Олександра І.

1801, вересня 15. — Іменний. — ДАДонО. — Ф. ф. — 132. — Оп. 1. — Спр. 1. — Арк. 304.

Єпископу Новоросійському і Дніпровському Афанасію надається сан архієпископа.

1801, октября 23. — Именный, данный Экспедиции Государственнаго Хозяйства Опекунства Иностранных и сельскаго домоводства. — О водворении прибывших в Одессу Болгар и Греков. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХVI. — № 20.035. — С. 805 – 807.

За рапортом Новоросійського цивільного губернатора запроваджується ряд заходів для оселення болгар та греків, які разом із священиком прибули до Одеси з Румелії, рятуючись від переслідувань мусульман.

1801, декабря 24. — Синодский. — О невырывании из земли для перенесения в другия места мертвых тел, преданных оной уже несколько времени. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХVI. — № 20.090. — С. 870 – 871.

За рішенням імператора забороняється, за деякими винятками, перепоховання померлих через кілька місяців після поховання.

1801. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 453. — Арк. 1 – 1 зв.

Московській духовній цензурі наказується скласти за участю вчених представників єпархіального духовенства Тлумачення Священного Писання.