Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

1807 р.

Ігор Лиман

1807, января 31. — Сенатский. — О произвождении дел о ставлениках и о построении церквей, на простой бумаге. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXIХ. — № 22.442. — С. 1001.

З приводу запиту до Синоду секретаря Катеринославської духовної консисторії наказується справочинство в справах про призначення до церков і влаштування релігійних споруд вести на простому, а не гербовому, папері.

1807, лютого 7. — Синодський. — ДАДО. — Ф. 193. — Оп. 1. — Спр. 103. — Арк. 22 зв. – 23.

За поданням Платона, архієпископа Катеринославського, Херсонського і Таврійського наказується позбавити духовного сану і виключити з духовного відомства священика Покровської церкви селища Орловка Новомосковського повіту Андрієцького за перелюб та інші провини.

1807, березня 7. — Іменний. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 672. — Арк. 1 – 1 зв.

З приводу того, що Синодом не завершене збирання передбачених іменним указом від 26 жовтня 1806 р. відомостей, Синоду наказується повідомити єпархіальним архієреям, аби вони тимчасово не відсилали дітей священно– та церковнослужителів до військово–сирітських відділень і направляли їх до духовних училищ; обумовлюється, що такі особи не повинні виключатись із списків, які вимагаються Синодом.

1807, березня 14. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 672. — Арк. 1 – 1 зв.

На виконання іменного указу від 7 березня 1807 р. єпархіальному керівництву роз’яснюється порядок дій щодо дітей священно– та церковнослужителів, призначених до направлення у військово–сирітські відділення.

1807, марта 21. — Синодский. — О непринимании студентов и людей Духовнаго звания в областныя милиции, без предварительнаго с Духовным начальством сношения. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXIХ. — № 22.503. — С. 1160.

Повідомляється, що за доповіддю Синоду імператору останнім через Міністра внутрішніх справ заборонено без попереднього узгодження з духовними установами приймати в обласні міліції осіб з духовного стану.

1807, квітня 4. — Синодський. — ДАДО. — Ф. 193. — Оп. 1. — Спр. 103. — Арк. 21 – 22.

З приводу рапорту митрополита Новгородського і Санкт–Петербурзького посилюється контроль за покаранням світських осіб, які дають неправдиві свідчення про відсутність перешкод для укладення шлюбу.

1807, июля 12. — Сенатский. — О предписании всем Губернским правлениям, дабы требуемыя Духовными Консисториями сведения доставляемы были в оныя безпрекословно. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXIХ. — № 22.551. — С. 1215 – 1217.

За повідомленням Синоду губернським правлінням та урядам підтверджується необхідність надавати відомості, яких вимагають консисторії.

1807, июля 18. — Синодский. — Об отставлении по церквам чтения разосланных из Святейшаго Синода по случаю войны с Франциею объявлений. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XІХ. — № 22.561. — С. 1222 – 1223.

За указом імператора скасовується дія указу Синоду від 1 грудня 1806 р. про зобов’язання священнослужителів включати в проповіді запозичення із об’яви про підготовку до війни із Францією.

1807, августа 16. — Именный, данный Синоду. — О оставлении неразлучными браков ссыльных, кои по Монаршему милосердию возвращены будут на прежния жилища, если во время их ссылки от оставшихся на месте супругов не поступило просьб о вступлении во второй брак. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXIХ. — № 22.591. — С. 1240 – 1241.

За доповіддю Синоду наказується не розривати шлюбів засланих осіб, повернутих на попереднє місце проживання, якщо їхні подружжя не подали прохання про вступ у новий шлюб.

1807, августа 23. — Именный, данный Синоду. — О оставлении назначенных к отсылке в Военно–сиротские Отделения церковников в ведомстве духовном. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXIХ. — № 22.594. — С. 1242.

З приводу записки обер–прокурора Синоду з даними про наявність великої кількості вакантних місць при церквах і з огляду на укладення миру із Францією скасовується необхідність відсилання дітей священно– та церковнослужителів у військово–сирітські відділення.

1807, серпня 31. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 686. — Арк. 1 – 1 зв.

Підлеглим духовного відомства повідомляється про підписання 16 серпня 1807 р. іменного указу, яким передбачається збереження шлюбів осіб, які повертаються з місць заслання.

1807, октября 14. — Синодский, в следствие Именнаго, объявленнаго Синоду Обер–Прокурором, 28 Августа. — О дозволении Старообрядцам устроять одно–комплектныя церкви, хотя бы число их и не соответствовало определительному положению. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХL. Общие приложения к томам Полнаго Собрания Законов. — № 22.646 а. — С. 48 – 50.

З приводу клопотання Нев’янської заводської контори перед єпископом Пермським старообрядцям дозволяється влаштовувати церкви в малолюдних парафіях за умов, що це не створить незручностей православним священно– та церковнослужителям і що ці старообрядці не є такими, які нещодавно відкололись від православ’я.

1807, октября 24. — Синодский. — О невербовании людей Духовнаго ведомства в кавалерийские полки без согласия Духовнаго Начальства. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXIХ. — № 22.657. — С. 1310.

Передається зміст відгуку Міністра військових сухопутних сил, згідно з яким шефам полків заборонено вербувати підлеглих духовного відомства без отримання згоди духовного керівництва.

1807, декабря 14. — Синодский. — О встрече, во время проезда Государя Императора мимо церквей и монастырей Священно и церковно–служителями со крестом и колокольным звоном. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXIХ. — № 22.717. — С. 1340.

На виконання монаршої волі підтверджуються “давній звичай” зустрічі духовними особами імператора.

1807, грудня 19. — Синодський. — ДАДО. — Ф. 193. — Оп. 1. — Спр. 103. — Арк. 38 – 38 зв.

За ухвалою Катеринославської духовної консисторії наказується виключити з духовного звання за викрадення коней, пияцтво і брутальність диякона Святодухівської церкви селища Вільне Новомосковського повіту.

1807, декабря 31. — Высочайше утвержденный доклад Сената. — О докладывании Его Императорскому Величеству о духоборцах, обратившихся к Православной вере. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXIХ. — № 22.732. — С. 1364 – 1365.

Резолюцією імператора запроваджується обов’язок доповідати йому про кожен випадок навернення духоборів на православ’я.