Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

1806 р.

Ігор Лиман

1806, февраля 28. — Синодский. — О представлении Святейшему Синоду из Епархии о всех бракоразводных делах. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXIX. — № 22.038. — С. 106 – 108.

За доповіддю єпископа Полтавського та рапортом Катеринославської духовної консисторії із проханнями роз’яснень щодо порядку зносин консисторій із Синодом у справах про розірвання шлюбів підтверджується заборона здійснювати розлучення без попередніх зносин із Синодом; у випадках, коли немає підстав для такого розлучення, консисторіям наказується негайно відмовляти у відповідних клопотаннях.

1806, березня 23. — Височайше затверджена доповідь Синоду. — ДАмС. — Ф. 20. — Оп. 1. — Спр. 4. — Арк. 37.

Передбачається перебування в Балаклавському Георгіївському монастирі 13 ієромонахів для служби на суднах Чорноморського флоту.

1806. — Синодський. — ДАДО. — Ф. 106. — Оп. 1. — Спр. 296. — Арк. 39.

Запроваджується система заходів щодо виконання по духовному відомству іменного указу від 30 березня 1806 р., яким вносяться зміни у порядок подання прохань.

1806, апреля 12. — Сенатский по Высочайше утвержденному мнению Комиссии для пересмотра прежних уголовных дел. — О возвращении на прежнее жилище ссылаемых на поселение за отклонение от Православной веры и раскаявшихся в своих заблуждениях. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXIX. — № 22.092. — С. 169 – 170.

Закріплюється процедура повернення на попереднє місце проживання засланих за відхилення від православ’я. Передбачається участь у цій процедурі єпархіальних архієреїв та губернських правлінь.

1806, мая 7. — Синодский. — О форме Метрических книг. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХIX. — № 22.118. — С. 254 – 255.

За доповіддю Московської типографської контори закріплюється порядок отримання консисторіями примірників роздрукованих форм метричних книг для забезпечення ними церков.

1806, июня 18. — Синодский. — О запрещении Полковым Командирам чинить приказание находящимся в полках священникам о венчании нижних чинов. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXIX. — № 22.182. — С. 378 – 379.

Військовій колегії рекомендується наказати полковому керівництву давати не накази про вінчання, а відомості про відсутність перешкод для вступу у шлюб нижніх чинів. Полковим священикам підтверджується обов’язок докладно розглядати обставини кожної такої справи.

1806, июня 30. — Именный, объявленный Сенату Министром Юстиции. — О принятии показаний от духовных лиц по исковым и уголовным делам на прежнем основании. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXIX. — № 22.191. — С. 407 – 408.

Підтверджується чинність існуючого порядку взяття свідчень духовних осіб.

1806, июля 13. — Именный, данный Синоду. — О содействии Духовным лицам в преподавании учения при казенных Горных заводах. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХIХ. — № 22.209. — С. 630 – 631.

За доповіддю Міністра фінансів імператором наказується Синоду віддати своїм підлеглим розпорядження стосовно сприяння розвитку освіти в гірничих заводах.

1806, августа 10. — Высочайше утвержденный доклад Синода. — О хранении и употреблении в расход полковой церковной суммы и об определении в полки к причетнической должности из учеников Армейской Семинарии или из церковников в Епархиях. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXIX. — № 22.238. — С. 687 – 689.

За повідомленням обер–священика армії й флоту Військовій колегії встановлюються нові правила зберігання і використання церковних сум; запроваджується порядок, згідно з яким у випадку відсутності гідних кандидатів із нижніх військових чинів вакантні посади причетників при полкових церквах мають заповнюватись за рахунок учнів армійської семінарії, єпархіальних церковнослужителів або дітей полкових священнослужителів, не відданих у навчання.

1806, августа. — Указ из Военной Коллегии, в следствие Именнаго. — О порядке представления полковаго Духовенства к наградам. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXIX. — № 22.260. — С. 705 – 706.

Полковому керівництву підтверджується заборона звертатись із поданнями про нагородження полкового духовенства не до керівництва корпусами, а безпосередньо до обер–священика армії й флоту.

1806, серпня [?]. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 653. — Арк. 1 – 1 зв.

Наказується перевести до розташованого у Мінську мушкетерського полку священика церкви села Улянівка Херсонського повіту Ф. Шульженкова. Обумовлюється, що священику мають бути видані для проїзду два коня та гроші із спеціально передбаченої на такий випадок синодальної суми.

1806, сентября 24. — Синодский, по Высочайше утвержденному докладу Синода. — О хранении церковных сумм Священнослужителям и церковным старостам. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXIX. — № 22.283. — С. 741 – 743.

З приводу подання до Синоду митрополита Новгородського та Санкт–Петербурзького декларується необхідність складання інструкції для церковних старост; на єпархіальних архієреїв покладається обов’язок щороку присилати до Синоду відомості про стан церковних сум.

1806, вересня [?]. — Синодський. — ДАДО. — Ф. 193. — Оп. 1. — Спр. 103. — Арк. 4 – 4 зв.

Запроваджуються заходи щодо оприлюднення у церквах маніфесту про намір розпочати переговори із Францією.

1806, жовтня 30 [18 – ?]. — Іменний. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 1350. — Арк. 79; Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 1495. — Арк. 2 зв.

У Катеринославській єпархії дозволяється будівництво церков у випадках, коли у парафії не вистачає потрібної кількості дворів. Дозволяється будівництво в межах єпархії дерев’яних церков.

1806, ноября 18. — Именный, данный Синоду. — О праздновании рождения и тезоименитства Великой Княжны Елисаветы Александровны. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXIX. — № 22.358. — С. 866.

Закріплюється форма згадки в церковних службах імені княжни; встановлюються дати святкування днів її народження та тезоіменитства; проголошується обов’язковість оприлюднення цього указу в усіх церквах і монастирях.

1806, ноября 20. — Высочайше утвержденный доклад Синода. — О учинении разбора священно и церковнослужителям и их детям. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXIX. — № 22.362. — С. 870 – 872.

На виконання імператорського указу визначається коло осіб духовного відомства, які підлягають виключенню з останнього й відданню на військову службу.

1806, ноября 30 (*). — Манифест. — О составлении и образовании повсеместных временных ополчений или милиции. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXIX. — № 22.374. — С. 892 – 897.

(*) Печатан Декабря 3.

Священно– та церковнослужителі зобов’язуються молитись про відвернення небезпеки з боку Франції, про перемогу над ворогом і відновлення спокою в державі.

1806, ноября 30. — Сенатский. — Об отсылке изключенных из духовнаго звания Священно и церковнослужителей, лишенных духовнаго сана, в военную службу или к казенным заводам и фабрикам в мастеровые, и о наблюдении за ними, чтобы не именовались прежними духовными званиями. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXIX. — № 22.378. — С. 899 – 900.

За повідомленням Синоду підтверджується непоширення на звільнених за пороки духовних осіб свободи вільного обрання стану; губернським правлінням наказується невідкладно визначати, куди направляти таких осіб.

1806, листопада. — Синодський. — ДАДО. — Ф. 106. — Оп. 1. — Спр. 296. — Арк. 23 – 23 зв.

Запроваджуються заходи щодо оприлюднення маніфесту про початок бойових дій проти Франції. Обумовлюється порядок проведення відповідних молебнів.

1806, листопада. — Синодський. — ДАДО. — Ф. 106. — Оп. 1. — Спр. 296. — Арк. 27 – 27 зв.

Запроваджуються заходи на виконання іменного указу від 18 листопада 1806 р.

1806, декабря 13. — Синодский, в следствие Именнаго. — О обязанности духовенства при составлении земскаго войска или милиции, и о чтении по церквам сочиненнаго Синодом по сему случаю объявления. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXIX. — № 22.394. — С.926 – 930.

Закріплюється порядок доведення до відома населення маніфесту від 30 листопада 1806 р, імператорського указу Синоду від 6 грудня 1806 р. про роз’яснення необхідності сприяння формуванню ополчення та відповідної об’яви Синоду.

1806. — Синодський. — ДАДО. — Ф. 106. — Оп. 1. — Спр. 296. — Арк. 38.

Розсилаються примірники надрукованих у синодальній типографії книг “Коротке наставленіє про лікування хвороб простими засобами” і ”Спосіб позбутися остаточно віспяної зарази через загальне щеплення коров’ячої віспи”. Обумовлюється порядок оплати цих книг.

1806. — Синодський. — ДАДО. — Ф. 106. — Оп. 1. — Спр. 296. — Арк. 40.

За доповіддю Комітету імператорської Академії Наук дозволяється направленому до “міст південної смуги”, у тому числі і Херсону, ад’юнкту Вішнявському використовувати монастирські і церковні будівлі для проведення астрономічних спостережень.