Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

1809 р.

Ігор Лиман

1809, січня. — Синодський. — ДАДО. — Ф. 193. — Оп. 1. — Спр. 103. — Арк. 69 – 70.

Наказується оприлюднити маніфест від 1 січня 1809 р. про шлюб Великої княжни Катерини Павлівни. Обумовлюється, що в усіх церквах і монастирях має відбутися вдячний молебень. Вносяться зміни у форму проголошення імен членів імператорської родини.

1809, січня [?]. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 767. — Арк. 1 – 2.

Повідомляється, що за поданням Платона, архієпископа Катеринославського, Херсонського і Таврійського іменним указом дозволено перенести духовні правління у міста Олександрівськ і Сімферополь, влаштувати правління в Маріуполі і Олександрії із перенесенням в останню штату ліквідованого Катеринославського духовного правління.

1809, марта 6. — Синодский. — О немедленном приступлении к выбору в церковные старосты. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXX. — № 23.519. — С. 848.

Встановлюється термін виборів церковних старост за правилами, запровадженими іменним указом від 17 квітня 1808 р.

1809, квітня 15. — Синодський. — ДАДО. — Ф. 106. — Оп. 1. — Спр. 294. — Арк. 4.

Вносяться зміни у форми проголошення під час богослужінь імен членів імператорської родини.

1809, июня 8. — Синодский. — Об отсылке свечной церковной денежной суммы в Государственный Заемный Банк и Императорские Опекунские Советы для приращения процентами. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXX. — № 23.694. — С. 1003 – 1006.

За поданням Комісії духовних училищ конкретизується порядок передачі церковних грошей на зберігання.

1809, вересня [?]. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 766. — Арк. 24.

За поданням Платона, архієпископа Катеринославського, Херсонського і Таврійського дається дозвіл на зведення Миколаївської церкви у селищі Софіївка Херсонського повіту.

1809, жовтня. — Синодський. — ДАДО. — Ф. 193. — Оп. 1. — Спр. 103. — Арк. 61.

Наказується вжити заходів з приводу підписання маніфесту від 1 жовтня 1809 р. про укладення миру із Швецією.

1809, октября 28. — Синодский. — О немедленном донесении Епархиальных Архиереев Синодальному Обер–Прокурору о случившихся каких либо в церквах безчиниях, для доклада Государю Императору. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXX. — № 23.938. — С. 1232.

З приводу складеної за дорученням Синоду доповіді синодального обер–прокурора підтверджується обов’язок негайного донесення імператору за посередництвом обер–прокурора Синоду про випадки порушення закону в церквах.

1809, ноября 17. — Синодский. — О взносе в казенныя места на имя Коммиссии Духовных Училищ токмо тех доходов или церковных сумм, кои от изключительнаго права продажи свечь церковных имеют составиться. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXX. — № 23.991. — С. 1273 – 1275.

З приводу відношення Подільської духовної консисторії до правління Державного позикового банку розтлумачуються правила внесення церковних грошей на рахунки Комісії духовних училищ.

1809, ноября 18. — Синодский. — Об отводе к церквам положеннаго количества десятин земли. — ПСЗРИ. — Собр. І. — T.XXX. — № 23.994. — С. 1276.

Єпархіальні архієреї зобов’язуються надіслати до Синоду реєстри церков, які не мають достатньої кількості підцерковної землі, і знестись із світською владою з питання відмежування потрібних ділянок.

1809, грудня [?]. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 776. — Арк. 15 зв.

За поданням Платона, архієпископа Катеринославського, Херсонського і Таврійського дається дозвіл на зведення Покровської церкви у селищі Гур’ївка Херсонського повіту.

1809. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 14. — Оп. 1. — Спр. 731. — Арк. 2.

Дається дозвіл на зведення Святодухівської церкви в селищі Степанівка Єлизаветградського повіту.