Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

1803 р.

Ігор Лиман

1803, января 26. — Именный, данный Сенату. — Об устройстве училищ. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХVII. — № 20.597. — С. 437 – 442.

За доповіддю Міністра освіти та членів Правління училищ затверджуються “Попередні правила народної освіти”. Регламентується, зокрема, порядок влаштування та функціонування парафіяльних училищ.

1803, марта 5. — Синодский. — О выдаче из Консисторий, по требованиям Присутственных мест, выписок и свидетельств из метрических книг о рождении, бракосочетании и о умерших. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХVII. — № 20.652. — С. 491 – 492.

Консисторіям забороняється, за деякими винятками, давати виписки з метричних книг інакше, як за вимогою присутніх місць.

1803, марта 18. — Синодский. — О порядке преподавания в Духовных Училищах учебных предметов. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХVII. — № 20.670. — С. 501 – 502.

З приводу рапорту митрополита Новгородського й Санкт–Петербурзького наказується розіслати в усі єпархії навчальні програми шкіл при монастирях Новгородської єпархії для використання їх при викладанні в семінаріях і повітових духовних училищах.

1803, марта 18. — Синодский. — Об учинении распоряжения, со стороны Святейшаго Синода по прикосновенным к духовной власти пунктам, правил народнаго просвещения. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХVII. — № 20.671. — С. 502 – 504.

На виконання імператорських указів про заходи щодо покращення стану народної освіти єпархіальним архієреям наказується подати Синоду свої міркування про можливість більш широкого залучення священно– та церковнослужителів до справи освіти населення. Декларуються інші заходи, які планується вжити для впровадження в життя монарших указів.

1803, марта 26. — Синодский. — О кротком обхождении Духовнаго Начальства с духовными лицами. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХVII. — № 20.683. — С. 509.

На виконання волі імператора всім підвідомчим Синоду установам повідомляються принципи поводження духовного керівництва з підлеглими.

1803, июля 1. — Синодский. — О нераспространении Именнаго указа 1803 Февраля 4, об определении Присутственными местами самим собою Секретарей, на Епархиальныя Консистории. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХVII. — № 20.834. — С. 721.

За доповіддю імператору обер–прокурора Синоду оголошується монарша воля не поширювати на органи єпархіального керівництва дію указу від 4 лютого 1803 р. про порядок призначення присутніми місцями секретарів.

1803, августа 17. — Сенатский, по Высочайше утвержденному докладу. — О предоставлении свободы увольняемым от духовных властей по излишеству и неспособности к священническим званиям церковно–служительским детям избрать род жизни, какой сами пожелают, не принуждая ко вступлению в воинскую службу. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХVII. — № 20.897. — С. 835 – 836.

З приводу подання Сенату Калузького губернського правління розширюються можливості звільнених із духовного звання осіб обирати стан, до якого вони будуть зараховані.

1803, августа 29. — Именный, данный Херсонскому Военному Губернатору Беклешову. — Об отведении в Новороссийском крае земель чиновникам и рядовым уничтоженнаго Одесскаго Греческаго дивизиона, желающим селиться на оных с их семействами. — ПСЗРИ. — Собр. І. — Т.ХХVII. — № 20.919. — С. 873 – 874.

Згадується про виділення в 1795 р. 500 крб. на влаштування церкви для військовослужбовців грецького дивізіону.

1803, грудня. — Синодський. — ДАХО. — Ф. 207. — Оп. 1. — Спр. 639. — Арк. 6.

Афанасію, архієпископу Катеринославському, Херсонському і Таврійському наказується об’явити ієромонаху Даниїлу, який вийшов із Молдавії, про даний йому дозвіл здійснювати служби із призначенням до монастиря Київської єпархії.