Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Ганкевич Віктор Юрійович

(Анкета В.Ю. Ганкевича)

(20.09.1968, с. Гладківка Голопристанського р-ну Херсонської обл.) – доктор історичних наук (2001 р.), професор (2003 р.). У 1985 р. закінчив Херсонську середню школу № 11. У 1985-1992 рр. навчався на історичному факультеті Сімферопольського державного університету ім. М.В. Фрунзе, отримавши диплом зі спеціальності «Історик, вчитель історії та суспільствознавства». 1987-1989 рр. – служив у Збройних силах СРСР (Семипалатинський полігон, Казахська РСР). З 15 серпня по 1 жовтня 1992 р. працював вчителем історії в Херсонській СШ № 11. У 1992-1995 р. – аспірант кафедри історії України та допоміжних історичних дисциплін Сімферопольського державного університету ім. М.В. Фрунзе. У 1995 р. захистив кандидатську дисертацію «Життя і діяльність І. Гаспринського (1851-1914)». Науковий керівник – В.Ф. Шарапа. З 31 грудня 1995 р. – асистент кафедри історії України та допоміжних історичних дисциплін Сімферопольського державного університету ім. М.В. Фрунзе. У 1996-2003 р. – на посаді професора Кримського факультету Національного університету внутрішніх справ (за сумісництвом). 1 вересня 1997 р. зарахований на посаду доцента кафедри історії України та допоміжних історичних дисциплін Сімферопольського державного університету ім. М.В. Фрунзе. У 1997-2000 рр. – завідувач кафедри суспільних дисциплін Кримського державного індустріально-педагогічного інституту (за сумісництвом).

23 грудня 1999 р. рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно звання доцента кафедри історії України та допоміжних історичних дисциплін Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. У 2000 р. захистив докторську дисертацію «Джадидистська реформа просвіти кримських татар (межа ХІХ-ХХ ст.)». У 2001 р. переведений на посаду професора кафедри історії України та допоміжних історичних дисциплін Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського за терміновою трудовою угодою. 18 лютого 2003 р. рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання професора кафедри історії України та допоміжних історичних дисциплін. Брав участь у міжнародних наукових конференціях в Україні, Нідерландах, Італії, Австрії, Чехії, Росії, Туреччині, Німеччині, Польщі.

Член спеціалізованої вченої ради (докторської) Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського з історії; член спеціалізованої вченої ради (докторської) Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського з політології. Член редколегії наукових часописів «Ученые записки ТНУ (история)» та «Культура народов Причерноморья». Член Громадської Ради при Державному архіві АР Крим. Сфери наукових інтересів: історія кримських татар у ХІХ – на початку ХХ ст.; іслам у Криму; біографії видатних діячів Півдня України та вплив ангальтсько-російських зв’язків на історію України. Нагороди: стипендія АР Крим (1991-1992 рр.); 1994-1995 рр. – стипендія Президента України (1991-1992 рр.); премія Асоціації національних громад і спільнот народів Криму ім. І. Гаспринського (1997 р.); Почесна Грамота МОН України (1998 р.); премія Абдель Азіз Сауд Аль-Баптін для нащадків імама Аль Бухарі (Саудівська Аравія) (2000 р.); Почесна грамота Президії Верховної Ради Автономної республіки Крим (2011 р.). Підготував 12 кандидатів історичних наук (2 нині доктори історичних наук). Готуються 2 докторанти. Опублікував 195 наукових та методичних робіт в Україні, Росії, Туреччині та Німеччині (зокрема, 10 монографій та брошур).

E-mail:

Видання В.Ю. Ганкевича, що стосується історії Південної України:

Исмаил-бей Мустафа-оглу Гаспринский. Биобиблиография. – Симферополь: Крымское учебно-педагогическое государственное издательство, 1995. – 80 с. (у співавторстві з Н. Яг’я).

Очерки по истории крымскотатарского народного образования (Реформирование этноконфессиональных учебных заведений мусульман Таврической губернии ХІХ – начала ХХ вв.). – Симферополь: Таврия, 1998. – 162 с.

На службе правде и просвещению. Краткий биографический очерк Исмаила Гаспринского (1851-1914). – Симферополь: Доля, 2000. – 328 с.

Крымскотатарские медресе (Курс лекций). – Симферополь: Доля, 2001. – 76 с.

Гаспринский И. Французские письма / Сост. В.Ю. Ганкевич. – Симферополь: Доля, 2003. – 204 с. (друге видання 2010 р.).

До джерел кримськотатарської журналістики: навчальний посібник. – Сімферополь: Б.в., 2004. – 356 с. (у співавторстві з І.О. Богдановичем).

Медиев А. Крымские письма / Сост. В.Ю. Ганкевич. – Симферополь: Доля, 2005. – 88 с.

Исмаил Гаспринский и возникновение либерально-мусульманского политического движения. – Симферополь: Доля, 2008. – 192 с. (у співавторстві з С.П. Шендриковою).

Адміністративно-політична діяльність та політико-правові погляди Ісмаїла Гаспринського. – Сімферополь: Доля, 2009. – 206 с. (у співавторстві з В.О. Гладуном).

Ісмаїл Гаспринський – міський голова Бахчисараю. – Сімферополь: Доля, 2011. – 302 с.

Найважливіші статті В.Ю. Ганкевича, що стосуються історії Південної України:

“В iм’я гуманiтарного завдання” (Iсмаїл Гаспринський в Каїрi) // Вiсник нацiональної академiї наук України. – 1995. – № 5-6. – С. 39-42.

ХІХ ve XX. As?rlar Dönemecinde İlya Kazas ve K?r?m Türk Halklar?n?n Eğitimi Meselesi // Dinî Araşt?rmalar. – Cilt. – Say?: 3. – Ocak-Nisan. – S. 99-111.

Культурно-освітнє життя етнорелігійних громад Криму // Крим в етнополітичному вимірі. – К.: Світогляд, 2005. – C. 75-85.

The Muslim Newspaper Perevodchik / Terjüman (1883-1918) and the Art of Printing // Islamic Art and Architecture in the European Periphery / Crimea, Caucaus, and the Volga-Ural Region. – Wiesbaden: Harrassowitz Verrlag, 2008. – P. 117-120, 260-261.

Возникновение ангальт-кетенских колоний в Таврической губернии: К истории заповедника Аскания-Нова // Херсонесский колокол: Сборник научных статей, посвященный 70-летию со дня рождения и 50-летию научной деятельности Виталия Николаевича Даниленко. – Симферополь: СОНАТ, 2008. – С. 374-378.

Висвітлення питань шаріату та фікху на шпальтах газети “Терджиман” // Межэтнические и межконфессиональные отношения в Крыму: проблемы и их решение. Сборник научных статей. – Симферополь: ИД «Тезис», 2009. – С. 99-109.

Правовые основы создания и функционирования ангальт-кетенской колонии Аскания-Нова в Российской империи // Российская империя в исторической ретроспективе: сб. науч. тр. V Междунар. науч. конф. (г. Белгород, 28-29 января 2010 г.). – Белгород -Чернигов: Белгородский государственный университет, Черниговский государственный педагогический университет им. Т.Г. Шевченко, 2010. – С. 19-25.

Архивные дела АВПРИ об ангальт-кетенско-российских дипломатических отношениях // Питання німецької історії: зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2011. – С. 304-308.

Ангальт-Кетенський герцог Хайнрих (1830-1847) // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – Сер.: Исторические науки. – 2012. – Т. 25 (64). – № 1. – С. 66-76.

Вплив ангальтсько-російських династичних зв’язків на історію України. (До 800-річчя Ангальтської державності) // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – Сер.: Исторические науки. – 2012. – Т. 26 (65). – № 2. – С. 86-95.