Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Бойко Олег Вікторович

(Анкета О.В. Бойка)

(1.04.1980, м. Кривий Ріг) – кандидат історичних наук (2008 р.). У 1996 р. закінчив гімназію № 95 м. Кривого Рогу. У 1996-2001 рр. навчався на історичному факультеті Дніпропетровського національного університету, отримавши диплом магістра історії. У вересні 2001 – жовтні 2002 р. працював асистентом, згодом – викладачем кафедри історії та українознавства Криворізького технічного університету. У 2002-2005 рр. навчався в аспірантурі історичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. З вересня 2005 р. – викладач кафедри російської історії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію «Протидія православної церкви і громадськості антирелігійному наступу держави у 20-30-ті роки ХХ ст. (на матеріалах Півдня України)». Науковий керівник – В.В. Іваненко. З 2009 р. – старший викладач, з квітня 2010 р. – доцент кафедри російської історії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. У 2008-2010 рр. – заступник декана історичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара з наукової роботи. Відповідальний секретар збірника наукових праць «Питання аграрної історії України та Росії».

Сфери наукових інтересів: історія православної церкви ХХ ст., соціально-політична історія Радянської держави, українська етнопедагогіка. Автор більше 30 наукових публікацій (зокрема, співавтор 4 книг).

Книги у співавторстві О.В. Бойка, що стосуються історії Південної України:

Історія Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара / Голова редколегії проф. М.В. Поляков. – 4-те вид., переробл. і доповн. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2008. – 308 с. (у співавторстві з А.Г. Болебрухом, Є.І. Бородіним, В.В. Іваненком, М.Е. Кавуном, Т.М. Кондратюком, І.С. Лісниковською, Ю.А. Лопатіним, В.Д. Мирончуком, С.І. Поляковим, В.С. Савчуком, С.І. Світленком, А.М. Терновським, Р.Р. Хісамутдіновою, І.А. Шахрайчуком, В.Я. Яценком).

Діячі державної влади та самоврядування Дніпропетровської області: історичні нариси: у 2 т. Т. 1. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2009. – 448 с. Т. 2. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2009. – 400 с. (у співавторстві з С.І. Світленком, Є.І. Бородіним, В.О. Браславцем, Н.М. Булановою, В.П. Бурмагою, В.Д. Демченком, Р.О. Довганенком, О.В. Дяченко, В.Б. Єфимовим, В.В. Іваненком, І.В. Іщенком, О.В. Іщенко, М.Е. Кавуном, В.М. Климовичем, О.О. Коником, В.І. Лазебник, О.В. Марінченком, Л.М. Марковою, В.Д. Мирончиком, В.С. Морозом, О.А. Репаном, В.С. Савчуком, В.І. Саричевим, В.М. Сацутою, А.М. Терновським, І.В. Толстих, Т.М. Цимляковою, М.П. Чабаном, Т.І. Шапаренко, А.Ю. Шевченком, О.М. Шевчуком, О.Б. Шляховим, А.Ю. Шоріною, В.Я. Яценком).

Репресії проти православного духовенства і віруючих на Дніпропетровщині у 1920–1930-ті роки // Реабілітовані історією: У 27 т. Дніпропетровська область: У 2 кн. / упор.: Є.І. Бородін, О.Г. Бажан, В.В. Іваненко, Л.Л. Прокопенко, Р.К. Терещенко. – Дніпропетровськ, 2009. – Кн.1. – С. 743-762.

Найважливіші статті О.В. Бойка, що стосуються історії Південної України:

Становлення та розвиток обновленського руху на Катеринославщині в першій половині 20-х років ХХ століття // Грані. – 2003. – № 6. – С. 44-52.

Православна церква і робітничий клас Півдня України в умовах антирелігійної політики держави 20-30-х років ХХ століття // Грані. – 2004. – № 3. – С. 42-51.

Взаємодія православного духовенства з громадськістю у спротиві атеїстичному наступу більшовиків на Наддніпрянщині в 1920-1930 рр. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: Зб. наук. пр. – Вип. 4. – Дніпропетровськ, 2006. – С. 146-155.

Репресії проти православного духовенства і віруючих на Дніпропетровщині у 1920-1930-ті роки // Важкий шлях до правди: Наукове осмислення репресивної політики радянського тоталітаризму на Дніпропетровщині. – Дніпропетровськ: Моноліт, 2006. – С. 227-262.

Молодь Наддніпрянської України в умовах державно-церковного протистояння 1920-х – 1930-х рр. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: [зб. наук. пр.] / Ред. кол.: С.І. Світленко (відп. ред.) та ін. – Вип. 6. – Дніпропетровськ, 2008. – С. 345-355.

Діячі державної влади та самоврядування в контексті історичного процесу на Дніпропетровщині // Діячі державної влади та самоврядування Дніпропетровської області: історичні нариси : у 2 т. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2009. – Т. 1. – С. 5-34 (у співавторстві з С.І. Світленком, О.Б. Шляховим, О.А. Репаном, М.Е. Кавуном, В.С. Морозом).

Постать архієпископа Катеринославського Агапіта на тлі церковно-політичних процесів післяреволюційної доби (1917-1924 рр.) // Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження: зб. наук. пр. / редкол.: С.І. Світленко (відп. ред.) та ін. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2010. – Вип. 10. – С. 225-233 (у співавторстві з Є.О. Снідой).

Православна церква на Дніпропетровщині в роки Голодомору (1932-1933 рр.) // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: [зб. наук. пр.] / ред. кол.: С.І. Світленко (відп. ред.) та ін. – Вип. 9. – Дніпропетровськ, 2011. – С. 214-222.

Маловідомі сторінки із життя та діяльності священномученика Онуфрія (Гагалюка) на Катеринославщині у 1920-ті рр. // Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження: зб. наук. пр. / редкол.: С.І. Світленко (відп. ред.) та ін. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2011. – Вип. 9 – С. 106-114.