Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Білівненко Сергій Миколайович

Вікторія Константінова

(26.06.1979, с. Привільне Баштанського р-ну Миколаївської обл.) – кандидат історичних наук (2008 р.). У 1996 р. закінчив загальноосвітню школу с. Привільного Баштанського району Миколаївської області. У 2001 р. закінчив Запорізький державний університет за спеціальністю «Історик, магістр історії». З липня по листопад 2001 р. – архівіст архівного відділу Баштанської райдержадміністрації, Миколаївська обл. З 2001 по 2004 р. – аспірант денної цільової аспірантури Запорізького державного університету (кафедра джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін). З 2003 р. – викладач, з 2011 р. – доцент кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного університету. З 2003 по 2009 р. – співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України (Запорізьке відділення).

З 2003 р. – керівник етнографічних експедицій Запорізького національного університету. У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію «Джерела з історії відкупів півдня України останньої чверті XVIII – початку ХІХ століття». Науковий керівник – А.В. Бойко. З 2000 р. – член Запорізького наукового товариства ім. Я. Новицького. З 2011 р. – голова правління товариства. Член Запорізької обласної організації Національної спілки краєзнавців України. Співробітник науково-дослідного інституту історичної урбаністики. З 2000 р. – учасник археографічно-етнографічних експедицій Запорізького наукового товариства ім. Я.П. Новицького. Учасник міжнародного наукового проекту «Multilateral attitudes towards the Cold War» («Багатонаціональні інтерпретації подій холодної війни») – 2011 р. Сфери наукових інтересів: джерелознавство історії України, етнологія України, побут населення Степової України, історія повсякденності. Автор 55 наукових публікацій.

E-mail:

Публікація про С.М. Білівненка:

Білівненко Сергій Миколайович // Наукова школа професора А.В. Бойка: персоналії та доробок / Упорядники: Ігор Лиман, Вікторія Константінова. – Запоріжжя, 2011. – С. 188-194.

Книги С.М. Білівненка, що стосуються історії Південної України:

Нариси з історії Нікопольського району (від найдавніших часів до початку ХХ століття). – Київ-Нікополь-Запоріжжя: «Тандем-У», 2002. – 399 с. (у співавторстві з Г. Шахровим, В. Грибовським, С. Леп’явко, І. Стороженком, Ю. Мициком, І. Лиманом, М. Жуковським, І. Савченко, В. Константіновою (Циберт), А. Бойком, Ю. Головко, С. Абросимовою, Н. Суревою, І. Анцишкіним, О. Приймаком, В. Чопом).

Усна історія: теорія та практика / Упорядники А. Бойко, С. Білівненко, Ю. Головко та інші. – Запоріжжя: Тандем-У, 2008. – 100 с.

Усна історія Степової України / НАН України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; Міжнародна громадська організація «Інститут україніки»; Інститут усної історії Запорізького національного університету; Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького / Ред.: А. Бойко (голов. ред.), О. Лазько, Н. Швайба та ін. – Т. 8. – Запоріжжя: АА Тандем-У, 2010. – 362 с.

Усна історія Степової України / НАН України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; Міжнародна громадська організація «Інститут україніки»; Інститут усної історії Запорізького національного університету; Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького / Ред.: А. Бойко (голов. ред.), Н. Швайба, В. Козирєв та ін. – Т. 9. – Запоріжжя: Тандем-У, 2010. – 412 с.

Дніпровські лоцмани: нариси з історії та історіографії. – Херсон: Вид-во ВНЗ «ХДМІ», 2012. – 352 с., ч.б іл. (у співавторстві з В. Андрєєвим (автором ідеї та керівником проекту), О. Бєловим, А. Бойком, О. Борисенко, О. Власовим, С. Ляшко, М. Мордовським, О. Ходаковським, Г. Шаповаловим, О. Шумеєм).

Усна історія Степової України / НАН України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; Інститут усної історії Запорізького національного університету; Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького / Ред.: А. Бойко (голов. ред.), В. Мільчев, С. Білівненко та ін. – Т. 10. – Запоріжжя: Тандем-У, 2012. – 536 + XXIV с.

Найважливіші статті С.М. Білівненка, що стосуються історії Південної України:

До історії становлення винної відкупної торгівлі на півдні України останньої третини XVIII століття // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 5. – К., 2000. – С. 151-157.

Справа про кримський соляний відкуп наприкінці 70-х років XVIII століття. // Матеріали Перших Новицьких читань. 24 жовтня 2002 р. – Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2002. – С. 128-132.

План облаштування соляних промислів на Півдні України після Кючук-Кайнарджийського мирного договору 1774 р. // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII-XIX ст. – Вип. 7. – Запоріжжя, 2003. – С. 254-256.

Історіографія відкупної системи Південної України // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 10. – К., 2005. – С. 468-478.

Винний та соляний статути як джерела з історії відкупної торгівлі Степової України останньої чверті XVIII – початку ХІХ ст. // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 12. – К., 2006. – С. 111-119.

Система управління та регулювання відкупів Степової України останньої чверті XVIII ст. // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 13. – К., 2006. – С. 209-237.

Діяльність М.Л. Фалєєва як відкупника і підрядника на Півдні України // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII-XIX ст. – Вип. 8. – Запоріжжя, 2008. – С. 176-186.

Основні архівні зібрання документальних джерел з історії Степової України останньої чверті XVIII – початку ХІХ ст. // Покликання. Збірник праць на пошану професора о. Юрія Мицика / НАН України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського / Ред.: П. Сохань, А. Бойко, В. Брехуненко та ін. – К., 2009. – С. 416-436.

Традиції козацького рибальського промислу на Півдні України // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2009. – Вип. ХХVI. – С. 191-196.

Махновський рух в усних спогадах мешканців Степової України початку ХХІ століття (публікація матеріалів) // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 23. – К., 2011. – С. 105-123.