Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Арабаджи Світлана Сергіївна

Володимир Романцов

(12.03.1985, м. Маріуполь) – кандидат історичних наук (2012 р.). У 2002 р. закінчила загальноосвітню школу № 47 м. Маріуполя. У 2002-2007 р. навчалася на історичному факультеті Маріупольського державного гуманітарного університету, отримала освіту за спеціальністю «Історія» та здобула кваліфікацію магістра з історії. 2006-2008 рр. – працювала старшим інспектором відділу кадрів Маріупольського державного гуманітарного університету. У грудні 2008 – листопаді 2011 р. навчалася в аспірантурі Маріупольського державного університету. У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію «Повсякденне життя грецького населення Північного Приазов’я кінця ХVІІІ – початку ХХст.: джерелознавчий аспект». Науковий керівник – В.М. Романцов. З 2012 р. – асистент кафедри історичних дисциплін Маріупольського державного університету. Сфери наукових інтересів: джерелознавство, повсякденне життя, історія грецького населення Північного Приазов’я. Досліджує повсякденність грецького населення Північного Приазов’я, питання земської освіти та умов перебування дітей в навчальних закладах. Займається пошуком та введенням до наукового обігу джерел з історії греків регіону кінця XVIII – початку ХХ ст. Автор 19 наукових праць (зокрема, 1 монографії).

Монографія С.С. Арабаджи, що стосується історії Південної України:

Старый Крым: история и современность. Историко-этнографическое исследование. – Мариуполь: ПАО «ММК имени Ильича», 2010. – 328 с. (у співавторстві з В.М. Романцовим і Г.В. Наметченюк).

Найважливіші статті С.С. Арабаджи, що стосуються історії Південної України:

Повсякденне життя грекині Приазов’я наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – К., 2009. – Спецвипуск. – С. 78-84.

Значення матеріалів експедицій у вивченні історії повсякденного життя греків Приазов’я у ХІХ ст. // Історичні записки: Збірник наукових праць. – Вип. 29. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – С. 3-9.

Використання матеріалів газетної періодики другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в дослідженні повсякденності грецького населення Північного Приазов’я // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – К., 2011. – Вип. 50. – С. 245-250.

Діловодні матеріали Маріупольського грецького суду як джерела з історії повсякденного життя грецького населення Північного Приазов’я // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 171. Вип. 159. Історичні науки. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – С. 102-106.

Записки іноземців як джерела з історії повсякденності грецької спільноти Приазов’я // Вісник Маріупольського державного університету. – Вип. 2. Серія: Історія. Політологія. – Маріуполь, 2011. – С. 117-121.

Відображення деяких аспектів історії повсякденного життя грецького населення Північного Приазов’я у медичних звітах земських лікарів // Українська державність: історія і сучасність: Круглий стіл «Історія грецьких сіл Приазов’я». Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених. – Маріуполь, 2011. – С. 4-8.

Greek Woman in the North Azov Sea Region // Journal of the Hellenic Diaspora. – 39.1-2. – New York, USA: Pella Publishing Company, 2013. – Р. 95-120.