Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Берестень Олена Євгенівна

(Анкета О.Є. Берестень)

(13.05.1977, м. Дніпропетровськ) – кандидат історичних наук (2006 р.), доцент (2012 р.). У 1994 році закінчила Українську національну гімназію № 136 м. Дніпропетровська. У 1995-2000 рр. навчалася на відділенні романо-германської філології філологічного факультету Дніпропетровського державного університету, спеціальність «Німецька мова та література». Отримала диплом зі спеціальності «Філолог, викладач німецької мови та літератури». З серпня 2000 р. по лютий 2003 р. працювала на посаді наукового співробітника Інституту україно-німецьких історичних досліджень Дніпропетровського державного університету (нині Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара). У 2003 р. стала здобувачем кафедри історії Росії Дніпропетровського державного університету. З лютого 2003 по серпень 2006 р. – на посаді завідувача лабораторії Сучасних технологій навчання іноземним мовам кафедри англійської філології філологічного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

З вересня 2006 р. – викладач, з лютого 2007 р. – доцент кафедри другої іноземної мови Дніпропетровського університету економіки та права, згодом – доцент кафедри романо-германських мов Дніпропетровського університету ім. А. Нобеля. У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію «Суспільно-політична та культурно-просвітницька діяльність німецьких та менонітських колоністів Півдня України (1905-1914 рр.)». Науковий керівник – А.І. Голуб. Сфера наукових інтересів: етнічна історія півдня України, локальна та регіональна історія, соціокультурна та соціально-політична історія німецьких та менонітських колоній півдня України початку ХХ століття. Автор понад 30 праць з історії менонітської спільноти та німців-колоністів півдня України.

E-mal:

Найважливіші статті О.Є. Берестень, що стосуються історії Південної України:

Из истории колонии Йозефсталь // Вопросы германской истории. – Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського державного університету, 2000. – С. 145-167 (у співавторстві з С.Й. Бобилєвою).

Немецкоязычная пресса юга Украины конца XIX – начала XX веков: историографический аспект // Грані. – 2002. – № 6 (26). – С. 30-33.

Немецкоязычная пресса (1905-1914 гг.) и российское законодательство о печати // Вісник Дніпропетровського університету (Серія «Історія та археологія»). – Вип. 11. –Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету, 2003. – С. 111-117.

Німецькомовна преса Півдня України кінця XIX – початку XX ст. як предмет вивчення вітчизняної історіографії // Борисфен. – 2003. – № 7 (145). – С. 22-23.

Вибори до ІІ Державної думи та менонітська громада Півдня України // Історичні записки. – Вип. 3-4. – Луганськ, 2004. – С. 74-83.

Католицько-лютеранський альянс у контексті культурного відродження німецьких колоній Півдня України на початку ХХ ст.// Грані. – 2006. – № 6 (50). – С. 16-19.

Меценатські організації менонітів Катеринославської губернії (початок ХХ століття) // Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Вип. 4. – Дніпропетровськ: Видавництво НГУ, 2007. – С. 78-82.

Менонітські просвітні товариства Придніпров’я на початку ХХ століття // Гуманітарний журнал. – 2009. – № 34. – С. 149-153.