Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Cписок умовних скорочень

AGAD — Archiwum Glówne Akt Dawnych (Варшава)

арк. — аркуш

АСПбІІ РАН — Архів Санкт–Петербурзького інституту історії Російської Академії Наук

БДПУ — Бердянський державний педагогічний університет

БМК — Бердянський краєзнавчий музей

Вип. — випуск

ВР РНБ — Відділ рукописів Російської Національної Бібліотеки

ВРіЦВ ХОУНБ — Відділ рідкісних і цінних видань Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гончара

ДААРК — Державний архів Автономної Республіки Крим

ДАДО — Державний архів Дніпропетровської області

ДАДонО — Державний архів Донецької області

ДАЗО — Державний архів Запорізької області

ДАМО — Державний архів Миколаївської області

ДАмС — Державний архів міста Севастополя

ДАОО — Державний архів Одеської області

ДАПО — Державний архів Полтавської області

ДАХО — Державний архів Херсонської області

Див. — дивись

ДІМ — Дніпропетровський історичний музей ім. Д.І. Яворницького

ДКМ — Донецький краєзнавчий музей

зв. — зворот

ЗДУ — Запорізький державний університет

ЗКМ — Запорізький краєзнавчий музей

ЗООИД — Записки Одесского общества истории и древностей

ІР НБУ — Інститут Рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського

коп. — копійки

крб. — карбованці

ЛЕУАК — Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии

м. — місто

МелКМ — Мелітопольський краєзнавчий музей

МКМ — Маріупольський краєзнавчий музей

НЗХ — Національний заповідник „Хортиця”

НКМ — Нікопольський краєзнавчий музей

оп. — опис

Отд. — отделение

ПСЗРИ — Полное Собрание законов Российской империи

РВ ІРЛІ РАН — Рукописний відділ Інституту російської літератури (Пушкінський дім)

РДА ВМФ — Російський державний архів Військово–морського флоту

РДАДА — Російський державний архів давніх актів

РДВІА — Російський державний військово-історичний архів

РДІА — Російський державний історичний архів

С. — сторінка

Собр. — собрание

СПб. — Санкт-Петербург

спр. — справа

ст. — століття

Т. — том

ф. — фонд

ХКМ — Херсонський краєзнавчий музей

ЦДІАК України — Центральний державний історичний архів у м. Києві

Ч. — часть