Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

36. Особистий листок викладача Бердянського педагогічного технікуму Ю. Кара-Куркчі. 21 листопада 1934 р.

36. Особистий листок викладача…

ДАЗО. – Ф. 3674. – Оп. 1. – Спр. 833. – Арк. 1. Повний текст…