Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

2. Запорозька церква в державнiй системi Росiйської iмперiї

Ігор Лиман

Ставропiгiйний Києво-Межигiрський монастир i його мiсце в духовному житті Запорожжя

Роль київських митрополитiв у керiвництвi церковною справою на Запорожжi

Проблема керiвництва духовним життям Запорожжя у взаєминах Коша, свiтської влади i запорозького духовенства