Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

1.02.1872 р.

І.І. Лиман, В.М. Константінова

Навигация при Бердянском порте в минувшем 1871 году окончилась как нельзя лучше: порт наш отправил за границу хлеба и другого зерна 1.050.000 четвертей, кроме других товаров, а привоз из-за границы разного товару был не менее как на 500.000 р. Участие в отпускной торговле принимали в более крупных размерах коммерческие дома: Абанопуло, Луппи, Тубино, Порро, Гардало, Бонне, Жули, Геммерле, Парембли, Островский и другие; но передовым негоциантом как в прежние годы, так и в минувшую навигацию 1871 года был Герасим Константинович Куппа, нарочно приезжающий к нам ежегодно из Афин на все лето. Не даром фортуна встретила его еще в 1838 году на бердянской пристани.

При всей громадной отправке хлеба за границу мы имеем в настоящее время на продажу в самом городе красной пшеницы до 150 тысяч чет. и арнаутки до 10 тыс. чет., а между тем, благодаря теплой и сухой зиме, ежедневно привоз хлеба в город продолжается большой.

Наконец, город наш в этом году откроет мужскую гимназию, Высочайше уже разрешенную. Наш городской голова Конст. Пант. Константинов принимает в деле живейшее участие. Я думаю, мало таких городов, которые после открытия приходского училища в 1842 году имеют теперь мужескую гимназию и женскую прогимназию. Так всходят семена, посеянные рукою незабвенного князя М.С. Воронцова, молившаегося вместе с нами при открытии 1-й школы нашего города.

В. Крыжановский

Одесский Вестник. – № 25. – 1.ІI.1872. – С. 98 – 99.

Примітки

Наконец город наш в этом году откроет мужскую гимназию… – Бердянська чоловіча гімназія почала діяти 8 вересня 1872 р. на підставі височайше затвердженої думки Державної Ради від 7 грудня 1871 р. і відповідно до височайше затвердженого статуту гімназій і прогімназій відомства Міністерства народної освіти. У перший рік роботи мала лише чотири класи, а в 1877 – 1878 навчальному році складалась вже з повного числа класів. Спочатку розташовувалась у найманих приміщеннях, а з серпня 1876 р. навчання вже велося в спеціально збудованій на кошти міста і земства будівлі, яка справедливо вважалась гордістю міста і кращою будівлею середнього навчального закладу не тільки в Таврійській губернії, але і далеко за її межами. Офіційною датою відкриття споруди вважалось 3 лютого 1877 р., коли була освячена гімназійна церква. Перший випуск гімназистів відбувся 15 червня 1878 р. Упродовж перших 25 років існування гімназії повний курс навчання в ній завершили 257 учнів, тоді як загальна кількість учнів за цей період склала 5415 осіб.

Директорами гімназії были Д.В. Коллович, Ф.Я. Вороний, М.С. Алаєв, І.Я. Сіг, С.Ф. Карапочинський, М.І. Бронницький, І.Д. Муретов, П.Ю. Мудрох, М.Р. Степанов, П.І. Вознесенський, К.Т. Калабановський. У 1888 – 1890 рр. в гімназії викладав відомий український письменник і композитор П.І. Ніщинський. Свого часу старостою гімназійної церкви був контр-адмірал П.П. Шмідт, а почесними попечителями гімназії – потомствений почесний громадянин М.П. Константинов, генерал-ад’ютант князь С.М. Воронцов, купець І.І. Хардалло, нотаріус Г.І. Ольшанський, міський голова В.Е. Гаєвський, голова повітової земської управи Я.Б. Шварц, міський голова О.В. Анопов.

Серед вихованців навчального закладу були П.П. Шмідт, В.А. Хавкін, Г.Ф. Вороний.

Останній випуск гімназії відбувся в 1919 р.

Сьогодні в будівлі колишньої чоловічої гімгазії розташовано перший корпус Бердянського державного педагогічного університету.