Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

27.08.1870 р.

І.І. Лиман, В.М. Константінова

Бердянская земская управа, на основании 80 ст. положения о земских учреждениях, объявляет, что с разрешения г. начальника губернии Бердянское очередное уездное земское собрание в текущем году открывает свои заседания с 26 сентября в помещении, занимаемом управой.

Одесский Вестник. – № 187. – 27.VІІІ.1870. – С. 629.

Примітки

Бердянское очередное уездное земское собрание в текущем году открывает свои заседания с 26 сентября… – Сесія тривала з 27 вересня по 9 жовтня 1870 р. У ній брали участь голова С.Х. Лампсі (повітовий предводитель дворянства, гласний); гласні від землевласників: О.П. Товбіч (колезький асесор), Г. Варкентин (меноніт), С. Дахнов (священик села Новогригоріївки); гласні від міст Бердянська, Ногайська та Оріхова: К.П. Константинов (почесний громадянин), С.А. Пономарьов (купець), Ф.І. Волошинов (купець), М.Ф. Головков (купець), І.Г. Фрізен (купець), І.А. Островський (купець), О.П. Малишевський (надвірний радник), М.Я. Бакай (колезький секретар), Є.А. Авагем’янов (купець), Т.М. Барабанов (купецький син); гласні від сільських громад: П. Бордюг (державний селянин села Дмитрівки), А. Фукс (колоніст колонії Нейгофнунг), Гордієнко (селянин села Акнокас), Ф. Гердевський (болгарський колоніст), М.І. Оникієнко (державний селянин села Новомихайлівки), І. Енц (меноніт Молочанського округу), П.П. Фаст (представник казни), Смірнов (представник акцизного управління).