Початкова сторінка

Ігор Лиман (Бердянськ)

Персональний сайт історика України

?

Фотокартка учня Бердянської чоловічої гімназії М. Классена. 1910 р.

Бердянська гімназія - 60, 61.…

Фото М. Ямпольського. ДАЗО. – Ф. 3. – Оп. 1. – Спр. 6. – Арк. 101 – 101 зв.