Логотип персонального сайта І.Лимана
Лист на сайт
Версія для друку
Стрічка новин (RSS)

Новини

Читайте наші новини
у зручному форматі:

Facebook Твітер RSS Текст
Facebook Твітер RSS Текст

24.07.2017 Нові документи про військове духовенство

Продовжуємо публікувати монографію Миколи Єременка та Ігоря Лимана «Військове духовенство на півдні України (1734-1853 рр.)». Сьогодні – наступні 10 документів.

№ 50 1779, лютого 19. – Чернетка ордера Катерининського духовного правління священику В. Яковенкову про передачу під його нагляд парафії священика П. Терлецького із видачею дружині останнього четвертої частини прибутків

Більше інформації…

17.07.2017 Нові документи про військове духовенство

Продовжуємо публікувати монографію Миколи Єременка та Ігоря Лимана «Військове духовенство на півдні України (1734-1853 рр.)». Сьогодні – наступні 10 документів.

№ 40 1778, квітня 29. – Копія вірчого листа, даного полковником О. Мартиновим А. Фролову на прийняття купленої церкви та укладення контракту на її влаштування в слободі Привілля

Більше інформації…

10.07.2017 Нові документи про військове духовенство

Продовжуємо публікувати монографію Миколи Єременка та Ігоря Лимана «Військове духовенство на півдні України (1734-1853 рр.)». Сьогодні – наступні 10 документів.

№ 30 1777, березня 31. – Копія ставленої грамоти, даної Слов’янським та Херсонським архієпископом Євгенієм (Булгарісом) протоієрею Покровської церкви Олександрівської фортеці Р. Кошевському

Більше інформації…

3.07.2017 Нові документи про військове духовенство

Продовжуємо публікувати монографію Миколи Єременка та Ігоря Лимана «Військове духовенство на півдні України (1734-1853 рр.)». Сьогодні – наступні 10 документів.

№ 20 1777, січня 23. – Пропозиція Самарського духовного правління священику І. Ковалевському щодо зібрання відомостей про стан старосамарської церкви та про А. Ластовицького

Більше інформації…

26.06.2017 Нові документи про військове духовенство

Продовжуємо публікувати монографію Миколи Єременка та Ігоря Лимана «Військове духовенство на півдні України (1734-1853 рр.)». Сьогодні – перші 10 документів.

№ 10 1775, жовтня 29. – Виписка з журналу Переяславської духовної консисторії про дозвіл освятити церкву в Аджамці

Більше інформації…

19.06.2017 Нове про військове духовенство

Продовжуємо публікувати монографію Миколи Єременка та Ігоря Лимана «Військове духовенство на півдні України (1734-1853 рр.)». Сьогодні – «Висновки».

Фактичний характер залежності духовенства Вольностей від кошового керівництва й військового товариства суттєво дисонував із тим, що передбачався de jure.

Більше інформації…

12.06.2017 Нове про військове духовенство

Продовжуємо публікувати монографію Миколи Єременка та Ігоря Лимана «Військове духовенство на півдні України (1734-1853 рр.)». Сьогодні – «4.2. Система матеріального забезпечення діяльності південноукраїнського військового духовенства».

Попри уніфікаторські тенденції, система утримання духовенства, яке «окормляло» військових, залишалась вельми диференційованою, як залишався неоднорідним і сам склад цього духовенства.

Більше інформації…

5.06.2017 Нове про військове духовенство

Продовжуємо публікувати монографію Миколи Єременка та Ігоря Лимана «Військове духовенство на півдні України (1734-1853 рр.)». Сьогодні – «4.1. Практика «окормлення» військових регіону».

Система регламентації «окормлення» військових, як і інших категорій населення, мала одним із приорітетних завдань виховання і підтримання вірнопідданських почуттів.

Більше інформації…

29.05.2017 Нове про військове духовенство

Продовжуємо публікувати монографію Миколи Єременка та Ігоря Лимана «Військове духовенство на півдні України (1734-1853 рр.)». Сьогодні – «3.2. Специфіка складу та порядку формування військового духовенства Південної України».

Строкатість військових формувань у регіоні значною мірою зумовлювала неоднорідність духовенства, що їх обслуговувало.

Більше інформації…

22.05.2017 Нове про військове духовенство

Продовжуємо публікувати монографію Миколи Єременка та Ігоря Лимана «Військове духовенство на півдні України (1734-1853 рр.)». Сьогодні – «3.1. Зміни ступеню залежності військового духовенства від єпархіальної влади, військового керівництва та обер-священиків».

Мала місце ціла низка конфліктів, коли обер-священики, Синод і єпархіальна влада трактували прийняті раніше законодавчі акти на свою користь.

Більше інформації…

15.05.2017 Нове про військове духовенство

Продовжуємо публікувати монографію Миколи Єременка та Ігоря Лимана «Військове духовенство на півдні України (1734-1853 рр.)». Сьогодні – «2.3. Південноукраїнське духовенство, що «окормляло» військових за межами Запорозьких Вольностей».

Релігійні практики військової пастви на півдні України далеко не у всьому відповідали тій ідеальній моделі, яку хотіли бачити церковні ієрархи.

Більше інформації…

8.05.2017 Нове про військове духовенство

Продовжуємо публікувати монографію Миколи Єременка та Ігоря Лимана «Військове духовенство на півдні України (1734-1853 рр.)». Сьогодні – «2.2. Склад та функції запорозького духовенства».

Склад осіб, що задовольняли духовні потреби Війська за часів Нової Січі, був доволі строкатим, уключаючи як духовенство, що офіційно направлялось сюди ставропогігійним монастирем.

Більше інформації…

1.05.2017 Нове про військове духовенство

Продовжуємо публікувати монографію Миколи Єременка та Ігоря Лимана «Військове духовенство на півдні України (1734-1853 рр.)». Сьогодні – «2.1. Специфіка підпорядкування духовенства Вольностей Війська Запорозького».

Наявність ознак оригінальності церковного устрою Запорозьких Вольностей аж ніяк не означає, що Запорозьке Військо знаходилось чи не в оппозиції до офіційної Церкви та її структур.

Більше інформації…

24.04.2017 Нове про військове духовенство

Продовжуємо публікувати монографію Миколи Єременка та Ігоря Лимана «Військове духовенство на півдні України (1734-1853 рр.)». Сьогодні – «1.2. Джерельна база дослідження».

Обставини фондоутворення та фондозбереження зумовили доволі нерівномірне представництво джерел з історії військового духовенства на півдні України другої третини XVIII – середини ХІХ ст.

Більше інформації…

17.04.2017 Нове про військове духовенство

Продовжуємо публікувати монографію Миколи Єременка та Ігоря Лимана «Військове духовенство на півдні України (1734-1853 рр.)». Сьогодні – «1.1. Науковий доробок з дослідження історії військового духовенства на півдні України».

Наразі стоїть завдання створення узагальнюючого дослідження з історії православного духовенства, яке задовольняло духовні потреби військових в другій третині XVIII – середині ХІХ ст.

Більше інформації…

10.04.2017 Нове про військове духовенство

Починаємо публікувати монографію Миколи Єременка та Ігоря Лимана «Військове духовенство на півдні України (1734-1853 рр.)». Сьогодні – «Передмова».

Ми маємо за мету вивчити історію православного військового духовенства південноукраїнського регіону 1734-1853 рр.

Більше інформації…

27.03.2017 Нове про церкву на Запоріжжі

Завершуємо публікувати монографію «Церковний устрій Запорозьких Вольностей (1734 – 1775)» (1998 р.). Сьогодні – «Додаток».

Релiгiйнi споруди на Запорозьких Вольностях.

Більше інформації…

20.03.2017 Нове про церкву на Запоріжжі

Продовжуємо публікувати монографію «Церковний устрій Запорозьких Вольностей (1734 – 1775)» (1998 р.). Сьогодні – «Висновки».

Для церковного будiвництва в перiод Нової Сiчi було характерним заснування козаками релiгiйних споруд за межами Запорозьких Вольностей.

Більше інформації…

13.03.2017 Нове про церкву на Запоріжжі

Продовжуємо публікувати монографію «Церковний устрій Запорозьких Вольностей (1734 – 1775)» (1998 р.). Сьогодні – «Традицiї церковного устрою Запорожжя».

У чорноморцiв, як i у задунайцiв, збереглися виборнiсть духовенства, першiсть козацького керiвництва у вирiшеннi деяких духовних питань.

Більше інформації…

6.03.2017 Нове про церкву на Запоріжжі

Продовжуємо публікувати монографію «Церковний устрій Запорозьких Вольностей (1734 – 1775)» (1998 р.). Сьогодні – «Ставлення козацтва до церков i духовенства».

Запорозьке козацтво було дуже щедрим по вiдношенню до релiгiйних споруд, жертвуючи на храми Божi як Запорожжя, так i розташованi за межами Вольностей.

Більше інформації…

27.02.2017 Нове про церкву на Запоріжжі

Продовжуємо публікувати монографію «Церковний устрій Запорозьких Вольностей (1734 – 1775)» (1998 р.). Сьогодні – «Особливостi релiгiйностi козакiв».

У запорозького козацтва склалось оригiнальне свiтосприймання, в якому тiсно переплелися риси українського i росiйського розумiння православ’я, пережитки дохристиянських вірувань.

Більше інформації…

20.02.2017 Нове про церкву на Запоріжжі

Продовжуємо публікувати монографію «Церковний устрій Запорозьких Вольностей (1734 – 1775)» (1998 р.). Сьогодні – «Проблема керiвництва духовним життям Запорожжя у взаєминах Коша, свiтської влади i запорозького духовенства».

Крiм духовної влади, в керiвництвi релiгiйним життям Запорозьких Вольностей брали участь київськi генерал – губернатори, гетьман, Малоросiйська колегiя, Сенат.

Більше інформації…

13.02.2017 Нове про церкву на Запоріжжі

Продовжуємо публікувати монографію «Церковний устрій Запорозьких Вольностей (1734 – 1775)» (1998 р.). Сьогодні – «Роль київських митрополитiв у керiвництвi церковною справою на Запорожжi».

Київськi владики, поступово втрачаючи свої давнi привiлеї, не мали змоги пiдпорядкувати своєму контролю запорозьку парафiю, i в багатьох випадках були лише посередниками мiж Синодом i Кошем.

Більше інформації…

6.02.2017 Нове про церкву на Запоріжжі

Продовжуємо публікувати монографію «Церковний устрій Запорозьких Вольностей (1734 – 1775)» (1998 р.). Сьогодні – «Ставропiгiйний Києво-Межигiрський монастир i його мiсце в духовному житті Запорожжя».

В 1734 – 1775 рр. Кiш використовував стосунки з Межигiр’ям для збереження своєї провiдної ролi в керiвництвi релiгiйною справою на Запорожжi.

Більше інформації…

30.01.2017 Нове про церкву на Запоріжжі

Продовжуємо публікувати монографію «Церковний устрій Запорозьких Вольностей (1734 – 1775)» (1998 р.). Сьогодні – «Кiлькiсть та топографiя релiгiйних споруд на територiї Вольностей Вiйська Запорозького».

Географія розміщення релігійних споруд на території Запорожжя не повністю співпадала з географією розміщення найбільшої кількості населених пунктів.

Більше інформації…

16.01.2017 Нове про церкву на Запоріжжі

Продовжуємо публікувати монографію «Церковний устрій Запорозьких Вольностей (1734 – 1775)» (1998 р.). Сьогодні – «Матеріали та бібліографія».

Більше інформації…

9.01.2017 Нове про церкву на Запоріжжі

Продовжуємо публікувати монографію «Церковний устрій Запорозьких Вольностей (1734 – 1775)» (1998 р.). Сьогодні – «Iсторичнi умови розвитку церковного устрою Запорозьких Вольностей».

Протягом 1734 – 1775 рр. внаслiдок полiтики уряду, спрямованої на унiфiкацiю управлiння, поступово скасовувались привiлеї українського духовенства i права київської духовної влади.

Більше інформації…

2.01.2017 Нове про церкву на Запоріжжі

Починаємо публікувати монографію «Церковний устрій Запорозьких Вольностей (1734 – 1775)» (1998 р.). Сьогодні – «Передмова».

З питань духовного життя на територiї Запорозьких Вольностей, церковного будiвництва на Запорожжi вiдсутнi спецiальнi дослiдження.

Більше інформації…

26.12.2016 Бердянські педагогічні курси: нові документи

Завершуємо публікувати збірник документів «Бердянськi педагогiчнi курси та педагогiчний технiкум». Сьогодні – «Додатки».

Більше інформації…

12.12.2016 Бердянські педагогічні курси: нові документи

Продовжуємо публікувати збірник документів «Бердянськi педагогiчнi курси та педагогiчний технiкум». Сьогодні – «Джерела з історії Бердянських педагогічних курсів і педтехнікуму в фондах Бердянського краєзнавчого музею».

Більше інформації…

Архів новин

Сподобалась сторінка? Допоможіть розвитку нашого сайту!

© 2004 – 2017 І.Лиман

Передрук статей із сайту заохочується за умови
посилання (гіперпосилання) на мій сайт

Сайт живе на

Число завантажень : 12887

Модифіковано : 22.05.2017

Якщо ви помітили помилку набору
на цiй сторiнцi, видiлiть її мишкою
та натисніть Ctrl+Enter.